Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วิธีการสร้างคำอธิบายรายการในโปรแกรมบัญชีแยกประเภทที่จำเป็นใช้บ่อยๆ

Views: 8344 Last Updated: 09/07/2012 09:15

วิธีการแก้ไข 

 1. ให้เข้าไปที่ Edit /สมุดรายวันทั่วไป จากนั้นให้กด Enter มาที่ช่องคำอธิบายรายการ 

   
   
 2. จากนั้นให้คลิกขวาที่ช่องคำอธิบาย หน้าจอจะมีป๊อปอัพให้เลือก สามารถคลิกที่แก้ไข หรือ กด F5 เพื่อสร้างคำอธิบายรายการ 

   
   
 3. หลังจากสร้างคำอธิบายเสร็จแล้วให้กด Enter โปรแกรมจะทำการเก็บคำอธิบายที่สร้างเอาไว้ให้ ถ้าต้องการสร้างคำอธิบายรายการอื่น ๆ เก็บเอาไว้อีก ก็ให้เลื่อนเคอร์เซอร์มาในบรรทัดที่ว่างแล้วกด Enter เพื่อสร้างคำอธิบายอื่น ๆ เก็บเอาไว้ได้ 
   
 4. เมื่อมีการบันทึกรายการประจำวันในครั้งต่อไปก็ให้กด F1 เพื่อเรียกคำอธิบายรายการที่ได้สร้างเก็บไว้ มาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องทำการบันทึกรายการใหม่

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851