1.คลิกขวาที่ไดร์ หรือ โฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วไปที่ Properties

Name: 3-10-2555 10-28-45.jpg
Views: 1
Size: 40.8 KB

2.เลือกหัวข้อ Security
3.คลิกที่ Edit...

Name: 3-10-2555 10-32-26.jpg
Views: 1
Size: 74.8 KB

4.จะมีหน้าต่าง User Account Control ให้ตอบ Yes

Name: 3-10-2555 10-41-06.jpg
Views: 1
Size: 51.1 KB

5.จะปรากฎหน้าต่าง Permissions for ......(จะแสดงชื่อไดร์ หรือ โฟลเดอร์ที่เราต้องการกำหนด Security) ให้คลิก Add...

Name: 3-10-2555 10-42-44.jpg
Views: 1
Size: 59.3 KB

6.Select Users or Groups กดปุ่ม Advanced...

Name: 3-10-2555 10-43-33.jpg
Views: 1
Size: 39.0 KB

7.คลิกที่ Find Now วินโดว์จะค้นหา...
8.ให้เลือก Everyone
9.คลิก OK

Name: 3-10-2555 10-44-24.jpg
Views: 1
Size: 84.8 KB

10.จะกลับมาที่หน้าต่าง Select Users or Groups ให้กดปุ่ม OK

Name: 3-10-2555 11-02-00.jpg
Views: 1
Size: 41.0 KB

11.ก็จะมี Everyone ให้คลิกเลือก Everyone
12.แล้วให้ทำการติ๊กถูกที่ Full control
13.เสร็จแล้วให้กด OK

Name: 3-10-2555 11-15-08.jpg
Views: 1
Size: 62.8 KB

14.ถ้าในกรณีที่เป็น ไดร์ C จะมีหน้าต่าง Windows Security ก็ให้ตอบ Yes

Name: 3-10-2555 11-17-16.jpg
Views: 1
Size: 38.8 KB

15.วินโดว์จะทำการกำหนดสิทธิ์ให้ Everyone

Name: 3-10-2555 11-18-50.jpg
Views: 1
Size: 27.0 KB


หมายเหตุ 

-ในการกำหนด Security ของวินโดว์นี้ เพื่อใช้ในการติดตั้งโปรแกรมฯ และ Protection และเพื่อการ Share ในการติดตั้งแบบ LAN

-ในการกำหนด เป็น Everyone จะทำให้ใครก็ได้ หรือ User อื่นๆ สามารถกระทำได้ทุกอย่างในกรณี กำหนดไว้เป็น Full control