Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การขอเพิ่มสิทธิ์การติดดั้งโปรแกรม EASY-ACC

Views: 65567 Last Updated: 15/11/2019 15:48

1. การขอเพิ่มสิทธิ์สำหรับ Protection Code
2. การขอเพิ่มสิทธิ์สำหรับ Protection USB หรือ Protection Disk


1. การขอเพิ่มสิทธิ์สำหรับ Protection Code

คำแนะนำก่อนการขอเพิ่มสิทธิ์

 1. หากท่านยังไม่ได้ใบลงทะเบียน จะต้องส่งใบลงทะเบียนกลับมายังบริษัทก่อน สิ่งสำคัญคือจะต้องระบุอีเมลที่จะลงทะเบียนให้ชัดเจนด้วย และใช้ได้เพียง 1 อีเมลเท่านั้น หากอีเมลไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
 2. ในกรณีที่ท่านต้องการย้ายโปรแกรม EASY-ACC ไปติดตั้งเครื่องใหม่ ขอแนะนำให้ทำการถอนสิทธิ์จากเครื่องเดิม โดยไม่จำเป็นจะต้องขอเพิ่มสิทธิ์ใดๆ และสามารถติดตั้งใหม่ได้ทันที ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกมากกว่า

  คลิก >> ดูวิธีการถอนสิทธิ์ 

สำหรับในกรณีที่เครื่องที่ติดตั้งเกิดความเสียหายและไม่สามารถถอนสิทธิ์การติดตั้งได้ ให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


ก่อนอื่น ให้ท่านตรวจสอบเวอร์ชั่นที่ใช้งานอยู่ โดยเรียกโปรแกรมแล้วเข้าไปที่เมนู Help > เกี่ยวกับโปรแกรม...


ในการขอเพิ่มสิทธิ์การติดตั้ง หากเป็น EASY-ACC Accounting System จะต้องเป็น Build 3632 หรือสูงกว่า และถ้าเป็น EASY-ACC Payroll คือ Build 1622 หรือสูงกว่า หากท่านใช้เวอร์ชั่นต่ำกว่า ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดทล่าสุดก่อน

ขั้นตอนการขอเพิ่มสิทธิ์การติดตั้ง

1. ปิด Firewall ชั่วคราวในระหว่างทำขั้นตอนนี้ (คลิกดู วิธีการปิด Firewall)

2. เรียกโปรแกรมตามปกติ จากนั้น กด Alt+F9 (กดปุ่ม Alt ค้างไว้ ตามด้วย F9) จะปรากฏจอภาพตามรูป

3. พิมพ์คำสั่ง RESETPROTECTIONCODE คลิก "Yes" จะปรากฏหน้าจอให้ใส่รหัส Protection Code ตามรูป


4. ใส่รหัส Protection Code ของท่านลงไป คลิก "OK" จะปรากฏแบบฟอร์มแจ้งขอเพิ่ม Protection Code แสดงขึ้นมา

5. ให้ท่านกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน หลังจากนั้น รอการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ

หมายเหตุ:- 

 • โปรแกรม EASY-ACC สามารถทำการถอนสิทธิ์และติดตั้งใหม่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง กรณีที่ท่านไม่ได้ถอนสิทธิ์ก่อนทำให้สิทธิ์นั้นเสียไป หรือสิทธิ์การติดตั้งที่เสียไปโดยไม่ได้เกิดจากการทำงานของโปรแกรม ทางบริษัทฯ จะยกเลิกรหัสนั้นเพื่อไม่ให้สิทธิ์เดิมใช้งานได้อีก และออกรหัส Protection Code ใหม่ให้กับท่าน ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนนี้ กรณีที่สิทธิ์การติดตั้งเสียไปจากการทำตามขั้นตอนปกติของโปรแกรม ทางบริษัทฯ จะเพิ่มสิทธิ์ให้กับท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • โปรแกรมแต่ละชุดอนุญาตให้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น ในการขอเพิ่มสิทธิ์การติดตั้ง เฉพาะในกรณีที่สิทธิ์การติดตั้งเสียหาย มิใช่เป็นการนำสิทธิ์ไปติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นมากกว่า 1 เครื่อง
 • ในกรณีที่ต้องการย้ายเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ ให้ถอนสิทธิ์การติดตั้งออกจากเครื่องเดิมแล้วนำไปติดตั้งในเครื่องใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอเพิ่มสิทธิ์ใดๆ
 • หากมีการนำรหัส Protection Code ไปติดตั้งมากกว่า 1 เครื่อง โปรแกรมอาจจะไม่สามารถเรียกใช้งานได้ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับเลข Serial ที่มีการนำสิทธิ์การติดตั้งไปใช้งานไม่ถูกต้อง
 • หากต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิ์การติดตั้ง ให้ติดต่อที่อีเมล activation@businesssoft.com


2. การขอเพิ่มสิทธิ์สำหรับ Protection USB หรือ Protection Disk


เรียน ท่านลูกค้าทราบ

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ขอแจ้งยกเลิกการให้บริการเพิ่มสิทธิ์การติดตั้งสำหรับ Protection Disk และ Protection USB โดยขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนเป็น Protection Code ซึ่งมีขั้นตอนในการเปลี่ยนดังนี้

1. จัดส่งอุปกรณ์ Protection Disk หรือ Protection USB กลับมาที่บริษัทฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์มีดังนี้

 • เปลี่ยนจาก Protection Disk เป็น Protection Code โปรแกรมละ 321 บาท*
 • เปลี่ยนจาก Protection USB เป็น Protection Code โปรแกรมละ 321 บาท*

(*รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว)

3. โอนค่าใช้จ่ายที่ธนาคารในนามบริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขารามอินทรา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 187–3–03286–4
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานใหม่ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 081-3-02333-6
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลรามอินทรา บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 797-1-00129-6
 • ธนาคารทหารไทย สาขาโชคชัย 4 บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 036–1–05595–7

4. แนบสำเนาใบโอนเงิน พร้อมกับระบุเลข S/N ชื่อที่อยู่ของท่านลงในสำเนาใบโอนเงินด้วย โดยส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด
44/200-203 ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพ 10220

6. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรหัส Protection Code ทางอีเมล์ (โปรดระบุอีเมล์มาในจดหมาย) ทันทีเมื่อได้รับเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2971-4444 หรืออีเมล sales@businesssoft.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริการซอฟต์แวร์
บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด
2 มกราคม 2557

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851