Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การกำหนดสิทธิ์ดูรายงานประวัติการขายใน EASY-ACC Accounting System

Views: 9778 Last Updated: 21/01/2015 19:59

ท่านสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าไปดูรายงานได้ในหัวข้อ Report แต่เฉพาะรายงานประวัติการขายสินค้า สามารถที่จะดูรายงานนี้ในระหว่างการออกใบกำกับได้ด้วย โดยการคลิกขวาในจอบันทึกรายการ 


ในบางกิจการต้องการที่จะในสิทธิ์เฉพาะในการดูรายงานนี้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น สามารถกำหนดได้ดังนี้

  1. ก่อนอื่นท่านจะต้องกำหนดรหัสผ่านในการเรียกใช้งานและรหัสผ่านสำหรับการดูรายงาน ของโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับให้เรียบร้อยเสียก่อน  2. จากนั้นไปที่รายการ Others > กำหนดรูปแบบของใบกำกับ ...
  3. คลิกที่ Admin และใส่รหัสผ่านลำดับที่ 1 เพื่อเข้าสู่การทำงาน  4. ทำเครื่องหมายถูกที่รายการ "ดูประวัติการขายขณะออกใบกำกับได้เฉพาะรหัสผ่านที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น" แล้วคลิกตกลง  5. หลังจากที่กำหนดแล้ว ต่อไปเมื่อมีการเรียกดูรายงานในระหว่างการออกใบกำกับ จะสามารถดูได้เฉพาะรหัสผ่านที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น (ตามที่ได้กำหนดไว้ใน Others > กำหนดรหัสผ่านสำหรับรายงาน)


 กรณีที่ไม่พบการทำงานส่วนนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดได้โดยคลิกที่นี่ ดาวน์โหลดโปรแกรม EASY-ACC เวอร์ชั่นล่าสุดCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851