Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

Views: 44218 Last Updated: 06/01/2020 14:05

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Windows ได้นำ Template มาใช้ในการสร้างรายงาน ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานและใบกำกับได้มากมายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะใบกำกับภาษีที่กิจการแต่ละแห่งอาจจะใช้รูปแบบไม่เหมือนกันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ โดยคุณสมบัตินี้สามารถที่จะประยุกต์โปรแกรมให้จัดพิมพ์ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อได้เพียงแต่เปลี่ยน Template เท่านั้น

ขั้นตอน

1. ดาวน์โหลด Template ใบกำกับภาษีอย่างย่อ > คลิกที่นี่

2. Copy ไฟล์ invoice_noform.rtm ที่ดาวน์โหลดมาไปไว้ในโฟลเดอร์ Template ของโปรแกรม EASY-ACC

3. เมื่อต้องการจะพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อให้เลือกการพิมพ์แบบไม่ลงฟอร์ม ไปที่รายการ Others > กำหนดรูปแบบของใบกำกับ > แบบฟอร์มหัวใบกำกับ เอาเครื่องถูกที่ช่อง "พิมพ์ใบกำกับลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูป" ออก แล้วคลิกตกลง


4. เมื่อสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจะได้รูปแบบตามตัวอย่าง
Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851