ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

รายละเอียดการปรับปรุง โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll V.1 B.192x กรณีการลดหย่อนบุตรที่เกิดตั้งแต่ 2561

Views: 2103 Last Updated: 03/02/2020 09:15

ตามที่ได้มีประกาศการให้สิทธิลดหย่อนภาษีบุตร โดยบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ 60,000 บาท และโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ได้เพิ่มเติมการคำนวณค่าลดหย่อน โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

กำหนดรายละเอียกของพนักงาน 

1. ไปที่รายการ Update > เพิ่มแก้ไขพนักงาน คลิกแก้ไข เลื่อนเคอเซอร์ไปที่ช่อง บุตร/เกิดในหรือหลังปี 2561 ในช่องแรกคือจำนวนบุตรที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2561 ในช่องที่ 2 คือจำนวนบุตรที่เกิดในปี 2561 หรือเกิดหลังปี 2561 จากรูป นายสมชาย รักการงาน มีบุตรทั้งหมด 3 คน เกิดก่อนปี พ.ศ.2561 จำนวน 2 คน และเกิดในปีหรือหลังปี 2561 จำนวน 1 คน ก็จะบันทึกเป้นเป็น 2/1 


2. สำหรับตารางภาษี กรณีที่ติดตั้งโปรแกรมใหม่แล้วตารางภาษีไม่ได้ปรับเปลี่ยน ให้ไปที่รายการ Update > ตารางภาษี จากนั้นในคลิกเม้าส์ขวา แล้วเลือก "คืนค่าเริ่มต้น" โปรแกรมจะทำการปรับตารางภาษีให้เองโดยอัตโนมัติ


ดาวน์โหลดโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll เวอร์ชั่นล่าสุด >>> คลิก


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851