ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

อัพเดท Windows 10 แล้วแมพไดรฟ์ไม่ได้ หรือ ติด Password

Views: 219 Last Updated: 19/02/2020 13:26

ในกรณีที่ได้มีการกำหนดการแชร์โฟลเดอร์เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องอื่นไว้ แต่หลังจากที่ทำการอัพเดท Windows 10 แล้ว เครื่องอื่นไม่สามารถเข้าไปในไดรฟ์ที่แชร์หรือแมพไดรฟ์ที่แชร์ได้ สาเหตุเกิดจากหลังจากที่อัพเดท Windows จะคืนค่า Password Protection Sharing เป็น Turn On ดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปในไดรฟ์ที่แชร์ได้ ก็เฉพาะผู้ที่รู้ Password ของเครื่องแม่ที่แชร์ไว้เท่านั้น การแก้ไขก็คือไปปิดการทำงานส่วนนี้ โดยมีวิธีการดังนี้

1. ทำการ Login เข้า Windows โดยใช้สิทธิของ Administrator

2. ไปที่ Control Panel > Network จากนั้น เลือก Internet > Network and Sharing Center


3. ที่เมนูด้านซ้ายของจอภาพ ให้คลิก Change advanced sharing settings.


4. จากนั้นให้ขยายในส่วนของ All Network

5. ใต้หัวข้อ Password Protected sharing ให้เลือกไปที่ Turn off password protected sharing


6. คลิก Save change เพื่อบันทึก

หลังจากที่ที่ได้ปิดการทำงานในส่วนของ Password protected sharing แล้ว ให้ลองทำการแมพไดรฟ์ใหม่อีกครั้ง
Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851