ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การตั้งค่าสำหรับส่ง E-Payslip ผ่านอีเมล

Views: 1801 Last Updated: 17/08/2020 10:52

การตั้งค่าการส่งรายงานผ่านอีเมล จะต้องกำหนดค่าของ SMTP ซึ่งเป็นส่วนที่จะใช้ส่งอีเมล ในที่นี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าของ Gmail หากคุณใช้บริการอีเมลจากผู้ให้บริการรายอื่น โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายนั้น

การตั้งค่าใน Gmail

การตั้งค่าใน Gmail เป็นการอนุญาตให้โปรแกรมอื่นที่ไม่ได้พัฒนาโดย Google สามารถใช้คุณสมบัติของ Gmail ในการรับส่งเมลได้ หากคุณ Login Gmail อยู่ในตอนนี้ ให้คลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าได้เลย 

https://myaccount.google.com/lesssecureapps


หรือหากลิ้งค์ข้างต้นไม่ทำงาน ก็ให้ทำการตั้งค่าด้วยตนเองโดยลิ้งที่ลิง้ค์นี้

คลิก >> การตั้งค่า Gmail เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC


การตั้งค่าในโปรแกรม

ไปที่รายงาน พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ > E-Payslip คลิกที่ปุ่ม Drop Down เลือก ตั้งค่า SMTP


มีรายละเอียดที่ต้องบันทึกในจอภาพดังนี้


โฮส : เลือกผู้ให้บริการ ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ ได้แก่ Gmail, Hotmail, Yahoo และ กำหนดเอง 

พอร์ต : สำหรับ Gmail คือ 587 สำหรับผู้ให้บริการรายอื่น โปรดศึกษาการตั้งค่าพอร์ตจากผู้ให้บริการรายนั้น

User Name : ชื่อ User ของอีเมลที่จะใช้ส่ง

Password : รหัสผ่านของ User Name ตามที่กำหนดไว้

เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยให้คลิก ทดสอบส่งอีเมล หากกำหนดค่าทุกอย่างถูกต้อง จอภาพจะแสดงข้อความตามนี้


กรณีที่เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด (ตามรูป) ส่งอีเมลไม่สำเร็จให้ตรวจสอบชื่อ User และ Password แล้วทดลองส่งใหม่อีกครั้งคลิกที่รูป ดูคลิปอธิบายการตั้งค่า E-Payslip 

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851