ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การนำข้อมูลที่สำรองจาก EASY-ACC Payroll V.1 มาสร้างเป็นรายการรายได้ในระหว่างปีสำหรับ EASY-ACC Payroll V.2

Views: 111 Last Updated: 06/03/2020 17:25

คำเตือน : ก่อนจะทำรายการนี้ คุณต้องสำรองข้อมูลปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อน เพราะหากเกิดความผิดพลาดใดๆ จะไม่สามารถยกเลิกได้

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll V.2 คือ การจัดเก็บข้อมูลรายได้และรายการหักของพนักงานแต่ละคนตลอดทั้งปี เพื่อนำมาคำนวณเงินกองทุนเงินทดแทน (กท.20) ในตอนปลายปีให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่คุณนำโปรแกรมมาใช้งานระหว่างปี เช่นปัจจุบันเดือน มีนาคม ก็จะมีข้อมูลของเดือนมกราคม และ เดือนกุมภาพันธ์ ที่จะต้องนำมารวมในข้อมูลชุดปัจจุบันเพื่อให้ข้อมูลมีความต่อเนื่องกัน 

สำรองข้อมูลจากเวอร์ชั่น 1 แยกแต่ละเดือน

1. ให้คุณทำการสำรองข้อมูลจากโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll V.1 แยกแต่ละเดือนเตรียมไว้

2. ในกรณีที่มีการจ่ายเงินมากกว่า 1 งวด ให้นำข้อมูลที่สำรองไว้เฉพาะงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินในแต่ละเดือนเท่านั้น (งวดการจ่ายอื่นที่ไม่ใช้งวดสุดท้ายไม่สามารถนำเข้าได้)

การนำเข้าข้อมูล

1. เรียกโปรแกรม EASY-ACC Payroll จากเมนูหลักคลิกที่จัดการแฟ้มข้อมูล เลือก 6.นำข้อมูลสำรองมาประมวลผล


2. เลือกกิจการที่ต้องการนำข้อมูลเข้ามาประมวลผล (คือข้อมูลชุดปัจจุบันที่ใช้งานอยู่บน EASY-ACC Payroll เวอร์ชั่น 2)


3. เมื่อเลือกกิขการแล้วจากจอภาพนำข้อมูลสำรองมาประมวลผล คลิกที่ ระบุไฟล์สำรองที่ต้องการนำมาประมวลผล


4. เลือกเดือนที่จะนำข้อมูลเข้า โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับเดือน สามารถนำเดือนใดก่อนหลังก็ได้ แต่ต้องเลือกข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับเดือนที่จะนำเข้าเท่านั้น

4. เลือกไฟล์ของ EASY-ACC Payroll V.1 ที่ได้มีการสำรองไว้


5. เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย คลิก เริ่ม... เมื่อเสร็จสิ้น ก็นำเข้าข้อมูลเดือนอื่นได้ต่อทันที 

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851