ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การเรียก Template ที่โปรแกรมกำหนดไว้กลับมา

Views: 51 Last Updated: 21/03/2020 17:39

กรณีที่คุณมีการแก้ไข Template รายงานแล้วเกิดความผิดพลาด สามารถที่จะเรียก Template เดิมที่โปรแกรมมีการกำหนดค่าไว้กลับมาได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ออกแบบรายงานที่คุณต้องการจะเรียกแบบฟอร์มเดิมกลับมา


2. คลิกไปที่ Tools เลือก Restore Default Template...

3. โปรแกรมจะนำ Template เดิมกลับมาให้โดยอัตโนมัติ 

4. คลิก File > Save

จากนั้นในพิมพ์รายงานได้เลยครับ


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851