ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การเรียก Template ที่โปรแกรมกำหนดไว้กลับมา

Views: 1409 Last Updated: 31/03/2020 12:59

กรณีที่คุณมีการแก้ไข Template รายงานแล้วเกิดความผิดพลาด สามารถที่จะเรียก Template เดิมที่โปรแกรมมีการกำหนดค่าไว้กลับมาได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ Report เลือกรายงานที่ต้องการแก้ไข

2. ที่ปุ่มพิมพ์คลิกตรงลูกศร เลือกออกแบบรายงาน


3. จอภาพ Report Designer แสดงขึ้นมา 


2. คลิกไปที่ Tools เลือก Restore Default Template...

3. โปรแกรมจะนำ Template เดิมกลับมาให้โดยอัตโนมัติ 

4. คลิก File > Save

จากนั้นในพิมพ์รายงานได้เลยครับ


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851