ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

 Featured
การตั้งค่าเงินสมทบประกันสังคม 2% งวดเดือน ก.ย.63- พ.ย.63 ในโปรแกรม EASY-ACC Payroll

Views: 3720 Last Updated: 23/09/2020 14:34

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบปรีบเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างแต่ลูกจ้างเหลือ 2% ตั้งแต่เดือน กันยายน 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563 ผู้ใช้งานโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll สามารถปรับตั้งค่าได้ด้วยตนเองดังนี้

   ** การปรับค่าเงินสมทบจะต้องปรับก่อนที่จะเริ่มคำนวณเงินเดือนของพนักงานในงวดเดือนกันยายน 2563 **   

1. เรียกโปรแกรม EASY-ACC Payroll ไปที่รายการ Update > เพิ่มแก้ไขรายการหัก


2. คลิกเลือกรายการ เงินประกันสังคม แล้วคลิก แก้ไข


3. ปรับแก้ไขตัวเลขในช่อง อัตรา เป็น 2 และสูงสุด/ปี เป็น 3,600 แล้วคลิก ตกลง


4. เมื่อกลับมาที่หน้าจอภาพรายการหัก เงินประกันสังคม จะต้องแสดงตามรูป คือ บาท/อัตรา 2% สูงสุดต่อปี 3,600


5. เมื่อครบกำหนดการลดเงินสมทบแล้ว ในเดือนธันวาคม 2563 คุณจะต้องมาปรับตั้งค่าเงินสมทบกลับเป็น 5% เหมือนเดิม ก่อนที่จะเริ่มคำนวณเงินเดือนในเดือน ธันวาคม 2563 โดยให้ใส่ 5% ในช่อง อัตรา และ 9,000 ในช่อง สูงสุด/ปีโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 รองรับระบบ E-Payslip ส่งใบแจ้งเงินเดือนผ่านทางอีเมล ไม่ต้องพิมพ์ ไม่ต้องเดินแจก พร้อมให้อัพเกรดแล้ววันนี้ คลิก

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851