Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ใช้โปรแกรม EASY-ACC ร่วมกับการขายของบน Lazada หรือ Shopee

Views: 6279 Last Updated: 02/10/2020 14:58

สำหรับผู้ใช้โปรแกรม EASY-ACC และมีการขายของบนเว็บออนไลน์ Lazada หรือ Shopee สามารถนำข้อมูล Order Number มาบันทึกลงในโปรแกรมตอนออกใบกำกับ จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบรายการได้


เมื่อคุณได้รับรายการสั่งซื้อ จากตัวอย่าง เลข Order Number คือ 328656980809001 ให้นำเลขนี้มาใส่ในของหมายเหตุในโปรแกรม


นำเลข Order Number มาใส่ในช่องหมายเหตุ ตอนบันทึกใบกำกับ


จากนั้นพอสิ้นวัน เมื่อคุณพิมพ์รายงานรายการบันทึกประจำวัน จากโปรแกรมขายสินค้าฯ ออกมา จะมีเลข Order Number แสดงในรายงาน และสามารถนำไปตรวจสอบกับในรายการขายบนเว็บออนไลน์ ว่ามีการออกใบกำกับแล้วหรือยัง หรือตรวจสอบรายการย้อนหลังไปก็ได้ จะช่วยให้คุณควบคุมและติดตามการทำรายการได้ละเอียดยิ่งขึ้น
Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851