ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วิธีเปลี่ยนรูปแบบวันที่ใน โปรแกรมบัญชี EASY-ACC และ โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll

Views: 609 Last Updated: 11/03/2021 11:25

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Win และโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Win ในเวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุด ได้เพิ่มรูปแบบวันที่ที่จะแสดงในรายงานไว้ 4 รูปแบบ ได้แก่

  1. System Date เป็นรูปแบบการแสดงวันที่ ตามที่ได้กำหนดไว้บน Windows 
  2. DD/MM/YY (ปี พ.ศ.) เช่น 01/01/64
  3. DD/MM/YYYY (ปี ค.ศ.) เช่น 01/01/2021
  4. DD/MM/YYYY (ปี พ.ศ.) เช่น 01/01/2564

ผู้ใช้งาน EASY-ACC for Win สามารถทำการอัพเดทเวอร์ชั่นได้ด้วยตนเอง จากเมนู Application Center คลิกไปที่ Help > ตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุด กรณีที่มีการอัพเดทใหม่ โปรแกรมจะอัพเดทให้อัตโนมัติ

** กรณีที่ใช้งานบนระบบ LAN ก่อนทำการอัพเดท ให้ทุกเครื่องออกจากโปรแกรม EASY-ACC ก่อน **


วิธีการเปลี่ยนรูปแบบวันที่

1. เรียกโปรแกรม EASY-ACC คลิกเลือกรายการ Others > แก้ไขจอภาพ/เครื่องพิมพ์/LAN

** ตอนเปลี่ยนรูปแบบวันที่ ถ้าใช้งานบนระบบ LAN ต้องให้ทุกคนออกจากโปรแกรม EASY-ACC ก่อน **


2.  คลิกเลือก เครื่องพิมพ์ และคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการที่ช่อง รูปแบบวันที่ในรายงาน


3. เมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้วให้คลิก ตกลง

4. หลังจากที่เลือกรูปแบบแล้ว รายงานทุกวันจะเปลี่ยนรูปแบบวันที่ตามที่ได้เลือกไว้ให้ทันที

ตัวอย่าง วันที่แสดงในรูปแบบ System Date (ใน Windows กำหนดเป็น DD MMM YYYY)


ตัวอย่าง รูปแบบที่กำหนดเป็น DD/MM/YY


ตัวอย่าง รูปแบบที่กำหนดเป็น DD/MM/YYYY ปีเป็นปี ค.ศ.
Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851