Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ไม่มีข้อมูลแสดงเมื่อสั่งพิมพ์รายงานแบบตาราง

Views: 2646 Last Updated: 04/02/2022 14:36

เมื่อสั่งพิมพ์รายงานแบบตารางแล้วไม่มีข้อมูลแสดงออกมา ให้แก้ไขตามขั้นตอนนี้

1) ไปที่รายการ Others > แก้ไขจอภาพ/เครื่องพิมพ์/LAN


2) กำหนด รูปแบบวันที่ในรายงาน ให้ตรงกับที่ได้กำหนดบน WindowsCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851