ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

พิมพ์รายงาน สปส.1-10 มีแสดงเงินประกันสังคม แต่เงินค่าจ้างไม่แสดงออกมา

Views: 5808 Last Updated: 06/07/2012 16:03

สาเหตุเกิดจากไม่ได้กำหนดยอดเงินสูงสุดที่จะหักประกันสังคมต่อปีเอาไว้

วิธีการแก้ไข

ให้ท่านไปแก้ไขที่หัวข้อ Update / เพิ่มหรือแก้ไขรายการหัก โดยให้ไปใส่ยอดเงินสูงสุดของประกันสังคมเข้าไปคือ 5400 บาท (และ 7200 ใน 6เดือนหลัง ของปี 2555)

 

หมายเหตุ ในการเปลี่ยน บาท/อัตรา และ สูงสุด สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนด ที่ทาง สำนักงานประกันสังคมกำหนดในปีนั้นๆ

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851