ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การติดตั้ง โปรแกรมอัพเกรดของ EASY-ACC Payroll 2.0

Views: 4525 Last Updated: 12/08/2020 09:28

การอัพเกรดโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 คุณจะต้องมีโปรแกรม EASY-ACC Payroll อยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็น EASY-ACC Payroll for DOS หรือ EASY-ACC Payroll for Win 1.0 หากต้องการอัพเกรดเวอร์ชั่น คลิกดูการขออัพเกรดโปรแกรม อัพเกรดโปรแกรม EASY-ACC Payroll 2.0 การอัพเกรดคุณจะได้รับรหัส Protection Code ชุดใหม่สำหรับโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นี้ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้


ขั้นตอนการอัพเกรด

1. ก่อนที่จะทำการอัพเกรด ขอให้คุณสำรองข้อมูลของเวอร์ชั่นเดิม ให้เรียบร้อยก่อน คลิก การสำรองแฟ้มข้อมูล

2. ดาวน์โหลดโปรแกรม EASY-ACC Payroll 2.0 ตามลิ้งค์ที่คุณได้รับแจ้งทางอีเมล

3. ทำการติดตั้งโปรแกรม กรณีที่คุณใช้งานบนระบบ LAN ให้สังเกตุว่าโปรแกรมติดตั้งไปยัง Network ที่กำหนดไว้ถูกต้องหรือไม่ เช่น Z:\ECPAY32 

4. เรียกไฟล์ ECPAY32_SETUP.EXE โปรแกรมจะทำการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ 

5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นข้อความตามรูป คลิก Finish


6. กรณีที่เรียกใช้งานครั้งแรก ให้ใส่รหัส Protection Code สำหรับ EASY-ACC Payroll 2.0 รหัสจะขึ้นต้นด้วย PRW2-****-****-****


7. เมื่อใส่รหัสเสร็จให้คลิกที่ โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง > เลือกแฟ้มข้อมูลกิจการ ขอแนะนำให้คุณเลือกข้อมูลที่คุณใช้งานล่าสุด ในการอัพเกรด


8. โปรแกรมจะแจ้งให้ทำการอัพเกรดแฟ้มข้อมูล คลิก YES


9. เมื่อข้อมูลถูกอัพเกรดเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นข้อความตามรูป คลิก OK


10. เมื่อทำการอัพเกรดเสร็จแล้ว จะเข้าสู่จอภาพกำหนดแฟ้มเริ่มต้น คลิกที่แทป กองทุนทดแทน ใส่ข้อมูลต่างๆ ให้ครบ ในกรณีที่ยังไม่ทราบ สามารถข้ามการทำงานไปได้ก่อน คลิก ตกลง10. กำหนดเดือนของข้อมูลในชุดปัจจุบันว่าเป็นของเดือนอะไร (กรณีที่กำหนดเดือนผิดพลาดมีคำแนะนำในตอนท้าย)


11. เสร็จสิ้นขั้นตอนการอัพเกรด และเริ่มบันทึกรายการได้ทันที

คลิปสอนการติดตั้งโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payrollกรณีที่กำหนดเดือนผิดพลาด

กรณีที่คุณกำหนดเดือนผิดพลาดตอนที่ทำการอัพเกรดข้อมูล ให้แก้ไขดังนี้

1. สำรองข้อมูลชุดปัจจุบัน

2. นำข้อมูลของโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 1.0 ที่สำรองไว้กลับมา Restore

3. เรียกโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 โปรแกรมจะอัพเกรดข้อมูลให้ใหม่อีกครั้ง และกำหนดเดือนตามที่ต้องการได้


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851