Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

เทคนิคการใช้งาน

1 การปิดบัญชีสิ้นปี (ขึ้นข้อความวันที่บันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในงวดบัญชี เมื่อบันทึกรายการปี 2565) Featured

ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานในงวดบัญชีถัดไป เช่น ปัจจุบันปี 2564 เมื่อคุณต้องการบันทึกรายการของปี 2565…

2 โปรแกรม EASY-ACC มีข้อความแจ้งให้อัปเดตต้องทำอย่างไร Featured

เมื่อเรียกโปรแกรมแล้วมีข้อความแจ้งเตือนการ อัปเดต ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ในกรณีที่ใช้งานบนระบบ…

3 เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ข้อมูลของ EASY-ACC จะเสียหายหรือไม่? Featured

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับขณะที่กำลังใช้โปรแกรม EASY-ACC ข้อมูลจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่? คำตอบคือ…

4 เทคนิคการใช้รายงานแบบตาราง (GRID) Featured

โปรแกรม EASY-ACC ได้เพิ่มการดูรายงานแบบตารางขึ้นมา ซึ่งเป็นรูปแบบการรายงานที่ไม่มีรูปแบบตายตัว…

5 วิธีการพิมพ์เช็คโดยใช้โปรแกรม EASY-ACC Featured

โปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows B2400 ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมการทำงานในส่วนของการพิมพ์เช็ค หากท่านใช้โปรแกรมก่อนหน้านี้จะไม่มีการทำงานในส่วนนี้…

6 ให้โปรแกรมแจ้งรหัสผ่าน กรณีที่ลืมรหัสผ่าน ลำดับที่ 1 สำหรับผู้ใช้งาน EASY-ACC for Windows V2

โปรแกรมบัญชี และโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC for Windows V2 ทุกโปรแกรม ได้จัดเตรียมความปลอดภัยในการเรียกเข้าไปใช้งานด้วย…

7 การปิดบัญชีสิ้นปี (ขึ้นข้อความวันที่บันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในงวดบัญชี เมื่อบันทึกรายการปี 2566)

ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานในงวดบัญชีถัดไป เช่น ปัจจุบันปี 2565 เมื่อคุณต้องการบันทึกรายการของปี 2566…

8 วิธีการอัพเดตโปรแกรม EASY-ACC ด้วยตนเอง

กรณีที่คุณต้องการอัพเดทโปรแกรม EASY-ACC ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด โดยปกติโปรแกรมจะมีแจ้งให้ทราบว่ามีการอัพเดทอะไรบ้าง…

9 วิธีตรวจสอบว่าใช้โปรแกรม EASY-ACC Payroll for Windows V1.0 หรือ V2.0

1. ไปที่หัวข้อ Help > เกี่ยวกับโปรแกรม... 2. หากท่านใช้ EASY-ACC Payroll for Windows V2.0 จะแสดงเวอร์ชั่นตามรูป

10 เพิ่มรูปภาพหรือโลโก้ ในหนังสือรับรองการจ่ายเงิน หรือ รายงานอื่น

หากคุณต้องการใส่โลโก้หรือรูปลงในรายงาน สามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้ 1) เลือกรายงานที่ต้องการใส่รูปภาพ…

11 การปิดบัญชีสิ้นปีเพื่อเริ่มต้นงานปี 2564 หรือมีข้อความ "วันที่บันทึกไม่ถูกต้อง หรือไม่อยู่ในงวดบัญชี"

... ผู้ใช้งานโปรแกรมบนระบบ LAN โปรดทราบ ... ก่อนจะเริ่มต้นการปิดบัญชีและสำรองข้อมูล กรณีที่ใช้งานบนระบบ…

12 การบันทึกรายการรับชำระเงินกรณีลูกค้าโอนเงิน โดยใช้การบันทึกประเภท "อื่นๆ"

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถบันทึกการชำระเงินได้หลายแบบ ตั้งแต่ เงินสด ลูกหนี้ บัตรเครดิต เช็ค และอื่นๆ…

13 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM-82 กับ ลิ้นชัก POSIFLEX เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM-82 กับ ลิ้นชัก POSIFLEX เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC ให้ลงไดร์เวอร์ TM-82 ให้เรียบร้อย…

14 วิธีการตรวจสอบชนิดของ Protection ที่ติดตั้งลงไปบนฮาร์ดดิสก์

โปรแกรม EASY-ACC ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการติดตั้งโปรแกรมให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี่ในขณะนั้น แต่เนื่องจากมีผู้ใช้งานที่นำมาโปรแกรมมาอัพเกรเป็นโปรแกรมรุ่นใหม่…

15 วิธีปิดการทำงานของ Firewall และ Antivirus แบบต่างๆ ชั่วคราวในระหว่างการติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC

เนื่องจากโปรแกรม EASY-ACC จะต้องมีการติดตั้ง Protection ก่อนจึงจะสามารถทำงานได้ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อกับ…

16 วิธีการสร้างแฟ้มข้อมูลมากกว่า 90 กิจการ

โปรแกรม EASY-ACC อนุญาตให้สร้างแฟ้มข้อมูลได้สูงสุด 90 กิจการ ในกรณีที่ต้องการสร้างแฟ้มข้อมูลมากกว่า…

17 คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC แต่ละโปรแกรม

คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC แต่ละโปรแกรม โปรแกรม EASY-ACC มีการแยกการทำงานของแต่ละโปรแกรมอย่างเป็นอิสระ…

18 วิธีสร้างหรือแก้ไข ECACC.INI

การปรับค่าในการใช้งานโปรแกรม EASY-ACC จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ 1. ปรับแต่งภายในโปรแกรม ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้จากแต่ละโปรแกรม…

19 การสร้างเงื่อนไขการค้นหาในรายงานแบบตาราง : ค้นหาแบบกลุ่ม

การรายงานแบบตารางมีหน้าที่การทำงานพิเศษหลายอย่าง เช่น ต้องการค้นหาชื่อลูกค้าที่รู้เฉพาะบางตัวอักษร…

20 ปรับแต่งรายงานให้พิมพ์รายรายละเอียดเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 บรรทัด

รายงานที่โปรแกรมได้กำหนดไว้ให้นั้น บางรายงานอาจจะมีรายละเอียดที่พิมพ์ขาดไปไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของขนาดกระดาษ…

1 2 3 4 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851