Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC แต่ละโปรแกรม

Views: 21105 Last Updated: 18/09/2015 10:00

คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC แต่ละโปรแกรม

โปรแกรม EASY-ACC มีการแยกการทำงานของแต่ละโปรแกรมอย่างเป็นอิสระ ซึ่งมีข้อดีคือทำให้กำหนดขอบเขตในการทำงานของแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน เช่น ต้องการทำงานเกี่ยวกับสต็อกสินค้า ก็เรียกใช้งานเฉพาะโปรแกรมสินค้าคงคลัง ซึ่งก็จะมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและรายงานต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน แต่เมื่อใช้งานครบทุกโปรแกรมก็จะมีการเชื่อมโยงการทำงานของข้อมูลให้โดยอัตโนมัติเช่นกัน ในชุดประกอบด้วย

 • โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
 • โปรแกรมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
 • โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable)
 • โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ (Account Receivable)
 • โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ(Billing)
 • โปรแกรมซื้อสินค้า (Purchases)

ตารางแสดงการทำงานของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC


ทำไมโปรแกรมบัญชี EASY-ACC จึงเหมาะกับธุรกิจของท่าน

 • ช่วยให้กิจการปรับเข้าสู่มาตรฐานการบัญชีได้ง่ายที่สุด ด้วยขั้นตอนที่จัดเรียงไว้ตามลำดับการปฏิบัติงานในธุรกิจทั่วไป
 • แต่ละโปรแกรมแยกการทำงานกันอย่างเป็นอิสระ ทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นการทำงานที่โปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ หรือจะเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงานพร้อมๆ กันได้ในเวลาเดียวกัน
 • เป็นโปรแกรมที่มีเสถียรภาพสูง สามารถทำงานได้แม้นใน SAVE MODE ของ Windows เพราะเราพัฒนาระบบการจัดการไฟล์ขึ้นเอง โดยอาศัย Windows ในการแสดงผลเท่านั้น
 • รองรับการจัดการงานทางด้านบัญชีและงานเอกสารได้พร้อมกันในโปรแกรมเดียว รวมถึงการพิมพ์เช็คสั่งจ่าย ช่วยประหยัดงบประมาณและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
 • ออกแบบและปรับแก้ไขรายงานต่างๆได้ตามต้องการ ในรูปแบบของ Visual Design เพียงคลิกแล้วลาก รายงานก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เห็นทันที รวมทั้งการรายงานเป็น "ตาราง" ที่สามารถคัดกรอง จับกลุ่ม ปิด-เปิดข้อมูล และจัดพิมพ์ออกมาตามที่เห็นบนหน้าจอได้ทันที
 • นำข้อมูลออกในรูปแบบของ Excel, Text, HTML เพื่อเชื่อมการทำงานกับโปรแกรมภายนอกอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • รองรับระเบียบการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ ใบกำกับรูปแบบใหม่ปี 2557 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ต่างจากโปรแกรมอื่นอย่างไร

ทีมออกแบบโปรแกรมของบริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัดได้ถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมให้มีความง่ายในการใช้งานตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกที่ออกวางจำหน่ายเมื่อปี 2533 ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปโปรแกรมแรกของประเทศ เรามีมาตรฐานในการพัฒนาโปรแกรมที่สูงใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากที่สุด ความง่ายในการใช้งานของโปรแกรมที่เป็นจุดเด่นมาตลอด จะต้องผ่านการวิเคราะห์และพิจารณาอย่างละเอียดหลายขั้นตอน เพราะผู้ใช้งานจริงๆ เท่านั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบว่าใช้งานง่ายหรือไม่ เราจึงมั่นใจว่าโปรแกรมบัญชี EASY-ACC จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งาน และช่วยลดภาระความยุ่งยากในงานบัญชีได้เป็นอย่างดี


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851