ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

แก้ไขเครื่องพิมพ์ FEED กระดาษทิ้งก่อนพิมพ์หน้าต่อไป

Views: 7022 Last Updated: 05/07/2012 15:52

วิธีการแก้ไข

 1. เรียกรายการ OTHERS/กำหนดรหัสเครื่องพิมพ์ แล้ว เลือกข้อ 1 สำหรับรายงาน


   
 2. หัวข้อ ระยะห่างระหว่างบรรทัด ให้ใส่ค่า 38 
  หัวข้อ จำนวนบรรทัดต่อหน้า ให้ใส่ค่า 48, 50, 55


   

  หมายเหตุ : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่าในตัวโปรแกรมให้ปิด PRINTER ก่อน หลังจากนั้นจบการทำงานออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะมีค่ามาตรฐานคือ :

  • ค่าที่ 1 ระยะห่างระหว่างบรรทัดคือ 38 จำนวนบรรทัดต่อหน้าคือ 48
  • ค่าที่ 2 ระยะห่างระหว่างบรรทัดคือ 38 จำนวนบรรทัดต่อหน้าคือ 50
  • ค่าที่ 3 ระยะห่างระหว่างบรรทัดคือ 38 จำนวนบรรทัดต่อหน้าคือ 55

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851