ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ไม่สามารถหา C:ECACCDATAFILE พบในโปรแกรม EASY-ACC Point of Sale

Views: 5122 Last Updated: 11/07/2012 13:19

วิธีการแก้ไข

 1. ให้ค้นหาไฟล์ชื่อ ECACC.DIR ในไดเรคทรอรี่ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC POS เมื่อพบแล้วให้เปิดไฟล์นี้ โดยใช้คลิกเม้าส์ขวา แล้วเลือกOpen With เลือก Notepad

   

   
 2. ก่อนอื่นคุณจะต้องทราบก่อนว่าโปรแกรมของ EASY-ACC ติดตั้งอยู่ที่ไดรฟ์อะไร และชื่อไดเรคทรอรี่ที่เก็บข้อมูลชื่ออะไร เช่น C:ECACC
   
 3. จากข้อ 1 เมื่อเปิดไฟล์ ECACC.DIR แล้วให้ทำการแก้ไขชื่อไดเรคทอรี่ให้ถูกต้อง แล้วกด <Ctrl> + <S> เพื่อบันทึกค่า แล้วทดลองเรียกโปรแกรมใหม่

   
   
 4. หากยังเรียกโปรแกรมไม่ได้อีก ให้ตรวจสอบชื่อไฟล์ดูอีกครั้งว่าดูต้องหรือไม่
ในกรณีที่ใช้งานบน Lan แบบ Peer to Peer ซึ่งมีการติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC POS และ ECAY-ACC ทั้งเครื่อง A และ B สมมุติข้อมูลอยู่ที่เครื่อง A ที่ไดเรคทอรี่ ECACCDATAFILE ส่วนเครื่อง B ได้ MAP DRIVE C ของเครื่อง A เป็นไดร F ดังนั้นในเครื่อง B จะต้องแก้ไขค่าดังนี้

ECACC.DIR > C:ECACC ส่วนไดเรคทรอรี่ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC ให้แก้ไขไฟล์
USERDRV.DEF > F:ECACCCDATAFILE

หมายเหตุ : ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC ไว้ในเครื่อง B ก็ตาม โปรแกรมจะสร้างไดเรคทอรี่ ECACC ให้เองโดยอัตโนมัติเพื่อเก็บค่าของไฟล์ USERDRV.DEF ไว้


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851