Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

 Featured
คำถามที่พบบ่อย

Views: 94588 Last Updated: 08/06/2020 14:41


เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (ทั้ง 32-bit และ 64-bit)
 • CPU Intel Pentium ความเร็ว 1GHz ขึ้นไป 
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 150 MB
 • หน่วยความจำ (RAM) ขั้นต่ำ 512 MB
 • ความละเอียดจอภาพขั้นต่ำ 1024x768
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft Windows ได้

ในชุดโปรแกรมประกอบด้วยอะไรบ้าง

สำหรับ โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System ชุดรวม จะประกอบด้วย

 • แผ่น CD สำหรับติดตั้งโปรแกรม
 • คู่มือการใช้งาน 5 เล่ม
 • บัตรลงทะเบียน

สำหรับ โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll จะประกอบด้วย

 • แผ่น CD สำหรับติดตั้งโปรแกรม
 • คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
 • บัตรลงทะเบียน

สำหรับ โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System ชุดแยก จะประกอบด้วย

 • แผ่น CD สำหรับติดตั้งโปรแกรม
 • คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
 • บัตรลงทะเบียน

ความสำคัญของบัตรลงทะเบียน

ผู้ใช้งานควรจะทำการลงทะเบียนทันที เพื่อรักษาสิทธิ์ในการติดต่อกับบริษัท เพื่อสิทธิประโยชน์ในการขอรับบริการต่างๆ จากทางบริษัท เช่น การขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน การบริการซ่อมหรือแก้ไข Protection เมื่อชำรุดเสียหาย รวมทั้ง การอัพเกรดโปรแกรม เป็นต้น

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ เปิดกิจการมาตั้งแต่เมื่อใด

บริษัทฯ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2533 และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูปเท่านั้น ดังนั้นขอให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่ตลอดการใช้งาน โดยผู้มีประสบการณ์และเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานเป็นอย่างดี

โปรแกรม EASY-ACC พัฒนาด้วยภาษาอะไร

พัฒนาด้วย Delphi และใช้ระบบฐานข้อมูล B-Tree Filer ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่เร็วที่สุดสำหรับ PC รองรับข้อมูลปริมาณมาก มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง

โปรแกรม EASY-ACC ติดตั้งยากหรือไม่

เพียงใส่แผ่น CD ติดตั้ง (หรือดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์) แล้วทำตามคำแนะนำบนจอภาพโดยไม่ต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ก็ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ดูวิธีติดตั้ง)

เป็นบริษัทรับทำบัญชี สามารถซื้อเฉพาะบัญชีแยกประเภทได้หรือไม่

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ออกแบบให้แต่ละส่วนสามารถแยกการทำงานกันได้อย่างเป็นอิสระและเสร็จสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น บัญชีแยกประเภท (GL) สินค้าคงคลัง (IC) เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (AP) และ ลูกหนี้และรายได้ (AR) โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันให้โดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานร่วมกันหรือมีการติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง ดังนั้น หากต้องใช้งานเฉพาะในส่วนของบัญชีแยกประเภท ก็สามารถซื้อเฉพาะโปรแกรมบัญชีแยกประเภทได้

ต้องการซื้อเฉพาะโปรแกรม "ขายสินค้าและออกใบกำกับ" และ "ซื้อสินค้า" ได้หรือไม่

เนื่องจาก โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ (BI) จะแถมให้กับผู้ที่ซื้อโปรแกรมสินค้าคงคลัง กับ โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ (IC + AR) ส่วนโปรแกรมซื้อสินค้า (PO) จะแถมให่กับผู้ที่ซื้อโปรแกรมสินค้าคงคลัง กับ โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (IC + AP) เพราะแต่ละโปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อโปรแกรมแบบชุดรวม หากต้องการใช้ในส่วนของ BI ก็ต้องซื้อ IC กับ AR และหากต้องการใช้เฉพาะ PO ก็ต้องซื้อ IC กับ AP หรือหากต้องการใช้ทั้ง BI และ PO ก็คือ ซื้อ IC, AR และ AP (เท่ากับตัดเฉพาะโปรแกรมบัญชีแยกประเภทออกไป)

EASY-ACC ชุด Standard กับชุด Network ต่างกันอย่างไร

EASY-ACC Standard เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเพียงเครื่องเดียว แต่ก็สามารถนำไปติดตั้งเป็นระบบ LAN ได้ โดยจะเรียกใช้งานได้พร้อมกัน 3 เครื่อง ส่วน EASY-ACC Network Version สามารถเรียกโปรแกรมใช้งานได้พร้อมกัน 10 เครื่อง

ถ้าต้องการใช้งานแบบ LAN โดยมีผู้ใช้ไม่เกิน 3 คนหรือ 3 เครื่อง จำเป็นต้องใช้ชุด Network หรือไม่

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ชุด Standard สามารถใช้งานในระบบ LAN ได้เหมือนกับชุด Network เพียงแต่จำกัดจำนวนยูสเซอร์หรือจำนวนผู้ใช้ไว้ที่ 3 เครื่อง ดังนั้น หากใช้งานแบบ LAN ไม่เกิน 3 ยูสเซอร์ สามารถซื้อชุด Standard ได้โดยไม่มีความแตกต่างใดๆ และหากในอนาคตมีการขยายจำนวนผู้ใช้ สามารถอัพเกรดเป็นระบบ Network แบบ 10 ยูสเซอร์ได้ในภายหลัง (ค่าอัพเกรดก็คือส่วนต่างของชุด Standard กับ Network)

บริษัทฯ มีบริการหลังการขายอย่างไรบ้าง

ทางบริษัท ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือการใช้งาน อบรมการใช้งานที่บริษัทฯ รวมถึงการให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆ ตลอดระยะเวลาการใช้งาน โดยไม่มีค่าบริการรายปีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งท่านสามารถรับบริการต่างๆ ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าบริการตอบปัญหาการใช้งานให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-17.30 น.และวันเสาร์เวลา 8.30 น.- 12.00 น. ที่หมายเลข 0-2971-4444 (20 สายอัตโนมัติ)
 • ส่งอีเมล์สอบถามปัญหาที่ support@businesssoft.com 
 • สนทนาออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Live Chat
 • ค้นหาข้อมูล/แก้ไขปัญหาโปรแกรมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  http://businesssoft.com/support/kb/
 • สอบถามปัญหาการใช้งานผ่านทาง http://www.businesssoft.com/forum
 • การเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรมสามารถสำรองที่นั่งได้ทุกเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งทางบริษัทฯจะเปิดอมรมทุกวันพุธที่ 2 และ 3 ของทุกๆ เดือน สามารถเข้าฟังการอบรมได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนคน (สงวนสิทธิ์บริษัทฯละ 3 ท่านต่อครั้ง)

  สามารถสั่งซื้อโปรแกรมได้ทางใดบ้าง

  ท่านสามารถสั่งซื้อโปรแกรมได้ 4 ช่องทางคือ

  1. สั่งซื้อทางเว็บไซต์ (สั่งซื้อออนไลน์)
  2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ในนาม บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด โดยมีบัญชีดังต่อไปนี้
   • ธนาคารกรุงเทพ สาขารามอินทรา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 187–3–03286–4 
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานใหม่ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 081-3-02333-6
   • ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลรามอินทรา บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 797-1-00129-6
   • ธนาคารทหารไทย สาขาโชคชัย 4 บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 036–1–05595–7
  3. เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อชำระเงินและรับสินค้าด้วยตัวเองทันที (แผนที่บริษัท)
  4. สั่งซื้อผ่านทางตัวแทนจำหน่ายใกล้ท่าน (รายชื่อตัวแทนจำหน่าย)

  เมื่อทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จะได้รับสินค้าภายในกี่วัน

  หลังจากขั้นตอนการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1 วันทำการสำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีต่างจังหวัดใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ ยกเว้นสินค้าประเภทใบกำกับสำเร็จรูป จัดส่งทางบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือทางพัสดุไปรษณีย์ ใช้เวลาประมาณ 2-5 วันทำการ

  Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851