ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0

Views: 82 Last Updated: 31/07/2020 18:14


โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมการทำงานของโปรแกรม ให้ทุกขั้นตอนเสร็จในตัวโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0  ตั้งแต่คำนวณเงินเดือน คิดภาษี ประกันสังคม จากนั้นก็นำเงินเดือนจ่ายผ่านธนาคาร แบบยื่น ภงด. และ ประกันสังคม ส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ใบแจ้งเงินเดือนพนักงานผ่านทางอีเมลในรูปแบบของ E-Payslip จะเห็นได้ว่าทุกขั้นตอนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 ส่งไปยังทุกหน่วยงานรวมถึงพนักงาน เป็นการช่วยลดขั้นตอน และเชื่อมการทำงานทุกส่วนให้เสร็จสิ้นภายในโปรแกรมเดียว สำหรับโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 มีการปรับปรุงหลักๆ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบฐานข้อมูล

1. ปรับโครงสร้างของฐานข้อมูล เพิ่มความยาวของชื่อ ที่อยู่

2. เพิ่มข้อมูลการบันทึกอีเมลของพนักงาน

3. เก็บบันทึกรายได้ รายการหักของพนักงานแยกตามรายได้รายการหักแต่ละเดือนตลอดทั้งปี (ในเวอร์ชั่นจะเก็บเฉพาะยอดสะสม)

4. เพิ่มบันทึกข้อมูลกองทุนเงินทดแทน

5. เพิ่มรหัสคำนำหน้านามในตรงตามข้อมูลของประกันสังคม

คุณสมบัติ

1. การพิมพ์ใบแจ้งเงินได้ในรูปแบบ E-Payslip ส่งทางอีเมลให้พนักงาน


2. จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ แบบช่วยกรอก ภงด.91 ทางอีเมล


3. ลบรหัสพนักงานที่ลาออกให้โดยอัตโนมัติ เมื่อปิดบัญชีสิ้นปี


4. รองรับการคำนวณภาษีตามประกาศล่าสุด


5. นำส่งข้อมูลภาษี ประกันสังคม ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต


6. เพิ่มรหัสคำนำหน้านามตอนบันทึกข้อมูลพนักงาน


7. ปรับปรุงระบบรหัสผ่านให้รหัสลำดับที่ 1 และ 2 เห็นเงินเดือนพนักงานได้


8. รายงานเงินสมทบเงินกองทุนเงินทดแทน
Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851