ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การจำกัดสิทธิในการทำงานของพนักงาน (สำหรับโปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย)

Views: 5954 Last Updated: 06/07/2012 10:15

ในโปรแกรม EASY-ACC Point of Sale มีหน้าที่การทำงานที่หลากหลาย ดังนั้นผู้ที่ดูแลระบบสามารถที่จะกำหนดสิทธิ หรือมอบหมายหน้าที่การทำงานใดการทำงานหนึ่งในใดพนักงานคนใดก็ได้ เช่น พนักงานคนที่ 1 สามารถใช้เครื่อง POS เครื่องใดได้บ้าง และทำหน้าที่ในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปด้วย ซึ่งพนักงานคนอื่นๆไม่ได้รับสิทธินั้นเป็นต้น วิธีการกำหนดมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการจำกัดสิทธิการทำงาน

  1. เรียกโปรแกรม EASY-ACC POS ไปที่รายการ UPDATE> กำหนดรหัสผู้ใช้เครื่อง กด Enter จะปรากฏจอภาพตามรูป

     
     
  2. ในส่วนนี้ คุณสามารถมอบสิทธิใดๆ ตามต้องการที่โปรแกรมกำหนดให้กับพนักงานแต่ละคนได้ ในกรอบเครื่องเก็บเงินที่อนุญาตให้ใช้ จะเป็นการกำหนดว่าผู้ใช้คนนี้สามารถใช้เครื่องเก็บเงินเลขที่เท่าไรได้บ้างในกรอบด้านล่างจะเป็นการกำหนดหน้าที่อื่นๆ ที่จะมอบให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนว่าจะทำหน้าที่ใดๆ ได้อีก ถ้าไม่ระบุโปรแกรมจะถือว่าพนักงานผู้นั้นมีสิทธิเข้าไปใช้งานในส่วนนั้นๆ ได้

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851