ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การปิดบัญชีสิ้นปีของ EASY-ACC Point of Sale กรณีไม่ได้ใช้งานร่วมกับ EASY-ACC Accounting System

Views: 7116 Last Updated: 11/07/2012 13:18

สำหรับโปรแกรม EASY-ACC Point of Sale นั้น ถ้าดูในรายการภายในโปรแกรม จะไม่มีหัวข้อ Period เพื่อทำการปิดบัญชีให้ ในกรณีที่ใช้งาน EASY-ACC Point of Sale ร่วมกับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC เมื่อปิดบัญชีสิ้นปีที่โปรแกรมระบบบัญชี ในส่วนของ EASY-ACC POS ก็จะปิดไปด้วย แต่ถ้าไม่มี โปรแกรมบัญชี EASY-ACC  ก็จะไม่สามารถปิดได้โดยใช้วิธีการตามปกติ มีเทคนิคในการปิดบัญชีของ EASY-ACC Point of Sale ดังนี้

** วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่มี EASY-ACC Point of Sale เพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้น ถ้ามีโปรแกรมบัญชี EASY-ACC  จะต้องไปทำการปิดบัญชีสิ้นปีที่โปรแกรมบัญชี EASY-ACC เท่านั้น มิฉะนั้นจะทำให้ตัวเลขในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ผิดไป **

  1. เรียก โปรแกรม EASY-ACC Point of Sale  จากนั้นไปที่หัวข้อ OTHER เลือกรายการ สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ กด Enterเลือกรายการย่อย รายละเอียดของกิจการ

  2. กด ALT+F9 (กดปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วกด F9) เลื่อนตัวกระพริบไปที่ช่องวันที่เริ่มต้นงวด แล้วแก้ไขปีจาก 47 ให้เป็น 48 แล้วกด F10
 จะสังเกตว่าตอนที่กด Alt+F9 มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ มีเสียงบอกว่ารับคำสั่งนี้ แต่ให้สังเกตว่า เมื่อเปลี่ยนวันที่แล้วกด F10 วันที่เริ่มต้นงวดจะเปลี่ยนไปตามที่แก้ไข แต่ถ้ากดไม่ถูกวันที่จะกลับมาเป็นวันที่เริ่มต้นงวดเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851