fbpx

 

อัปเดตโปรแกรมล่าสุด

 

ไฟล์โปรแกรมของ EASY-ACC ทุกโปรแกรมได้ถูกรวบรวมไว้ที่นี้ รวมทั้งไฟล์อัปเดตที่ถูกปรับปรุงล่าสุด โดยไฟล์ต่างๆ ในส่วนนี้เฉพาะผู้ที่ EASY-ACC ชุดใช้งานจริงเท่านั้น


EASY-ACC Accounting System for Windows สำหรับชุดรวมและชุดแยก

File Size : 18.5 MB
ไฟล์โปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดเฉพาะผู้ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Accounitng System for Windows ไปแล้วเท่านั้น สามารถใช้ทั้งโปรแกรมแบบชุดแยกและชุดรวม หลังจากที่ดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้ว สามารถนำไปติดตั้งได้ทันที โดยโปรแกรมจะไปปรับปรุงการทำงานให้โดยอัตโนมัติี

EASY-ACC Payroll for Windows 1.00

File Size : 12.6 MB
ไฟล์โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดเฉพาะผู้ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC PAYROLL for Windows 1.00 เท่านั้น หลังจากที่ดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้ว สามารถนำไปติดตั้งได้ทันที โดยโปรแกรมจะไปปรับปรุงการทำงานให้โดยอัตโนมัติ

โปรแกรม EASY-ACC Accounting System 4.31 สำหรับชุดแยก

File Size : 3.4 MB
เป็นชุดโปรแกรม EASY-ACC Dos Version ชุดแยก สำหรับผู้ติดตั้ง EASY-ACC Accounting System for Windows แล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ เวอร์ชั่น 4.30F ได้

โปรแกรม EASY-ACC Accounting System 4.31 สำหรับชุดรวม

File Size : 3.4 MB
เป็นชุดโปรแกรม EASY-ACC Dos Version ชุดรวม สำหรับผู้ติดตั้ง EASY-ACC Accounting System for Windows แล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ เวอร์ชั่น 4.30F ได้

โปรแกรม EASY-ACC Accounting System 4.30F สำหรับชุดรวม

File Size : 3.5 MB
ไฟล์อัพเดทชุดนี้เฉพาะผู้ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC 4.30 ชุดรวมเท่านั้น (ในชุดโปรแกรมจะมีแผ่นติดตั้ง 3 แผ่น คือ แผ่นที่ 1, 2 และ 3) หากท่านใช้แบบชุดแยกให้เลือกการดาวน์โหลดที่ไฟล์ "สำหรับชุดแยก"

โปรแกรม EASY-ACC Accounting System 4.30F สำหรับชุดแยก

File Size : 3.4 MB
ไฟล์อัพเดทชุดนี้เฉพาะผู้ใช้งาน EASY-ACC 4.30 ชุดแยกแต่ละโปรแกรมเท่านั้น (เช่น โปรแกรมบัญชีแยกประเภท, โปรแกรมสินค้าคงคลัง เป็นต้น) ไม่ว่าจะติดตั้งโปรแกรมเพียงตัวใดตัวหนึ่ง หรือ ทั้งหมดก็ตาม ให้เลือกดาวน์โหลดไฟล์นี้ และ โปรแกรมจะทำการอัพเดทโปรแกรมที่มีิ

โปรแกรม EASY-ACC Payroll 3.01a

File Size : 1.3 MB
เวอร์ชั่นนี้รองรับการคำนวณภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ประจำปี 2548

โปรแกรม EASY-ACC Point of Sale 2.0 Version 2.0e

File Size : 1.2 MB
โปรแกรม EASY-ACC Point of Sale 2.0 Version 2.0e