fbpx

 

DOWNLOAD CENTER

ดาวน์โหลดข้อมูล

 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ส่วนบริการออนไลน์ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมชุดทดลอง โปรแกรมอัพเดทล่าสุด คู่มือและวิดีโอสอนการใช้งาน ฯลฯ จากบริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด โดยแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกดังนี้

 

 


ชุดทดลอง

FREE TRIALS

ชุด DEMO สำหรับทดลองการใช้งาน โดยฟังก์ชั่นการทำงาน ทุกส่วน จะเหมือนกับชุดใช้งานจริง เพื่อให้ท่านสามารถศึกษาการทำงาน ได้อย่างเต็มที่

 


อัพเดตโปรแกรมล่าสุด

CHECK FOR UPDATE

ไฟล์ทุกโปรแกรมได้ถูกรวบรวมไว้รวมทั้งไฟล์อัพเดท ที่ถูกปรับปรุงล่าสุด โดยไฟล์ต่างๆ ในส่วนนี้เฉพาะผู้ที่ใช้งานโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ชุดใช้งานจริง

 


วิดีโอ และเอกสาร

VDO & DOCCUMENT

ไฟล์ VDO และ เอกสาร แนะนำการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้สามารถเรียนรู้ และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงไฟล์เอกสาร คู่มือการใช้งาน ในรูปแบบของ Pdf

 

 

 


เทมเพลทสำเร็จรูป

TEMPLATE

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง รูปแบบของรายงานเอง หรือปรับแต่งให้เหมาะสม กับเครื่องพิมพ์แต่ละประเภท

 


เทมเพลทสำหรับเช็คธนาคาร

BANK'S TEMPLATE

Template เช็คสำเร็จรูปของธนาคารต่างๆ ที่ออกแบบไว้สำหรับติดตั้งลงในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ตั้งแต่ V.1.1 B2400 ขึ้นไป

 


โปรแกรมอื่นๆ

OTHER PROGRAMS

โปรแกรมอรรถประโยชน์ ที่ช่วยให้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง โปรแกรมอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้งาน