fbpx

 

POS Accessories

 

สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ POS ได้หลายชนิด เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด, ลิ้นชักอิเลคทรอนิค, สลิปพรินเตอร์ และเครื่อง POS บางรุ่น ซึ่งจะช่วยให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยในโปรแกรม จะมีส่วนที่ให้กำหนดรายละเอียดในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์เหล่านั้น เช่น คำสั่งในการเปิดลิ้นชัก, คำสั่งในการตัดกระดาษ หรือการเลือก Port ในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆ