fbpx

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

รายละเอียดทั่วไป

 

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows 2.0 เป็นโปรแกรมที่ช่วยการคำนวณรายได้และรายการหักของพนักงาน มีระบบการคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกรายการใดๆ ใช้ได้ทั้งการจ่ายเงินรายเดือน ราย 15 วัน รายอาทิตย์ หรือมีการจ่ายเงินมากกว่า 1 รูปแบบ (มีพนักงานรายเดือนและราย 15 วันอยู่ในกิจการเดียวกัน) รองรับการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินเดือนมีทั้งเอกสารภายใน และทำให้กับหน่วยงานราชการอื่นๆ อาทิ ใบแจ้งเงินเดือน (Payslip) ภงด.1 ประกันสังคม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย รายงานเงินกองทุนทดแทน (ก.ท.20) ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นนำส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องเดียว หรือบนระบบ Lan ซึ่งเรามั่นใจว่าท่านจะต้องพอใจและนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน


โปรแกรมบัญชีเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

รูปแบบใหม่ของโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง

 • โปรแกรมเงินเดือนและต่าแรง EASY-ACC Payroll ช่วยลดภาระในการคำนวณ รายได้ รายการหัก ของพนักงาน อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม รายการหักอื่นๆ ใช้ได้ทั้งพนักงานรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง รายเหมา รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น จ่ายทุก 30 วัน 15 วัน 10 วัน หรือ รายอาทิตย์ โปรแกรมได้รับการออกแบบและจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
 • สำหรับกิจการที่จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร หลังคำนวณเงินได้ของพนักงานเสร็จ สามารถนำข้อมูลออกในรูปแบบข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนด และใช้นำส่งได้ทันที 
 • พิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน (Payslip) ได้ทั้งแบบลงฟอร์ม, กระดาษธรรมดา และ จัดส่งทางอีเมลในรูปแบบ E-Payslip
 • มีระบบตรวจสอบการอัพเดทโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรม มีความทันสมัยตลอดเวลา

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ด้วยการคำนวณภาษีแบบอัตโนมัติ

 • การทำงานของโปรแกรมเงินเดือนละค่าแรง EASY-ACC Payroll เป็นแบบ INTERACTIVE กล่าวคือ หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันที โดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใด จนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที
 • สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบ ของรายงานและใบจ่ายเงินเดือน (Payslip) ที่แตกต่างกันได้
 • รองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมากได้โดยไม่มีข้อจำกัด พร้อมระบบสำรองข้อมูล (Backup) ที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และ นำข้อมูลกลับมาลงใหม่ (Restore) ได้อย่างสะดวก

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

รองรับการคำนวนภาษีตามประกาศกรมสรรพากรปีล่าสุด

 • หลังจากบันทึกรายการ สามารถจัดพิมพ์แบบยื่นและรายงานต่างๆ ได้ทันที ตั้งแต่แบบยื่นรายการประจำเดือน ได้แก่ ภ.ง.ด.1 สปส.1-10 หรือ แบบยื่นรายการประจำปี ได้แก่ ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.91 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ ที่ตรงตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร ประจำปี พ.ศ.2557 และปรับเปลี่ยนค่ากำหนดได้เมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลง เช่น ตารางอัตราภาษี รวมไปถึงค่าลดหย่อนต่างๆ ด้วย 
 • เอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิเช่น ทะเบียนจ่ายเงินได้พนักงาน รายการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสะสมกองทุนเลี้ยงชีพ ฯลฯ ในโปรแกรมก็ได้จัดเตรียมรายงานเหล่านี้ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของโปรแกรมเงินเดือนที่จะช่วยลดภาระในการจัดทำรายงานเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

การทำงานในรูปแบบกราฟฟิค สวยงาม ชัดเจน ใช้งานง่าย

 • ขั้นตอนการทำงานเป็นแบบ PULLDOWN MENU ควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย
 • โปรแกรมได้จัดเรียงลำดับการทำงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ทำให้สามารถเรียนรู้การทำงานได้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และ ยกเลิกหรือแก้ไขรายการที่บันทึกได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ยังไม่มีการปิดรายการสิ้นเดือน
 • ทุกส่วนแสดงผลแบบกราฟฟิกที่สวยงาม ผสมผสานการควบคุมการทำงาน ระหว่างเม้าส์กับคีย์บอร์ดได้อย่างลงตัว ช่วยให้ทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมกับความสะดวกในการใช้งานไปในเวลาเดียวกัน
 • ระบบความช่วยเหลือ ONLINE-HELP สมบูรณ์แบบให้ท่านนำโปรแกรมไปใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

พร้อมใช้งานทันที ด้วย ใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP) หรือ จัดส่งทางอีเมลในรูปแบบ E-Payslip

 • โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASy-ACC Payroll ได้จัดเตรียมรูปแบบการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนให้เลือกใช้งานไว้ 3 รูปแบบ คือ
  1) พิมพ์ลงกระดาษธรรมดา เป็นการพิมพ์ใบแจ้งเงินได้ลงกระดาษ A4 ทั่วไป สามารถใช้เครื่องพิมพ์ทุกประเภทในการจัดพิมพ์ อาทิ DOT Matrix, Inkjet, Laser เป็นต้น
  2) การพิมพ์ลงใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP) 
  3) การส่งใบแจ้งเงินเดือนในรูปแบบ E-Payslip ผ่านทางอีเมล เช่น GMail, Hotmail, Yahoo หรือ Mail Server อื่นๆ ที่ท่านใช้งานอยู่ 

 • ใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP)  ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้นี้ เป็นแบบฟอร์มที่ บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบไว้ มีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการ ทั้งแบบ ซองเงินเดือน (Enclose) แบบ 3 ชั้น และ แบบฟอร์มใบจ่ายเงินเดือนแบบ 2 ชั้น กล่องละ 500 ชุด 

 โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® XP / Vista™ / 7 / 8 / 10 (32 bit หรือ 64 bit)
 • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024x768) หรือ สูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้
 • ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม ซีดีสำหรับการติดตั้ง บัตรลงทะเบียน และ Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม

    คุณสมบัติของโปรแกรม >