fbpx

 

รายละเอียดทั่วไป 

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows 2.0 รองรับการทำงานในรูปแบบใหม่ ที่ทุกการทำงานของการทำเงินเดือนจะเสร็จสิ้นภายในโปรแกรมเดียว โดยข้อมูลจากโปรแกรมเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์หรือเดินทางไปยื่นเอกสาร ด้วยวิธีการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ นำข้อมูลเงินเดือนจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร นำส่งส่งข้อมูล ภงด.1 ผ่านโปรแกรม RDPrep ของสรรพากร นำส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต และส่ง E-Payslip, หนังสือรับรองการหักภาษีฯ ให้พนักงานผ่านทางอีเมล ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี


โปรแกรมบัญชีเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

รองรับการคำนวณเงินเดือนทุกรูปแบบ

 • ช่วยลดภาระในการคำนวณ รายได้ รายการหัก ของพนักงาน อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม รายการหักอื่นๆ ใช้ได้ทั้งพนักงานรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง รายเหมา รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น จ่ายทุก 30 วัน 15 วัน 10 วัน หรือ รายอาทิตย์ โปรแกรมได้รับการออกแบบและจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
 • เพิ่มแก้ไขรายได้/รายการหักได้เองตามที่กิจการต้องการ
 • ปรับแก้ไขตารางภาษี ประกันสังคม ค่าลดหย่อน ได้ด้วยตนเองเมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
 • กำหนดรายได้ประจำ รายการหักอัตโนมัติทุกงวดการจ่าย หรือ ตั้งจำนวนครั้งที่จะหักได้
 • มีระบบตรวจสอบการอัพเดทโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรม มีความทันสมัยตลอดเวลา

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

E-PAYSLIP ใบจ่ายเงินเดือนผ่านอีเมล

 • รูปแบบใหม่ของการจัดส่งใบแจ้งเงินเดือนผ่านทางอีเมล โดยใช้อีเมลที่ให้บริการทั่วไป อาทิ Hotmail, Gmail, Yahoo 
 • เอกสารทุกฉบับจะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ และเปิดได้โดยใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคล อาทิ วันเดือนปีเกิด เลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ
 • มีระบบ Log File ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดส่งข้อมูล

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

รองรับการคำนวนภาษีตามประกาศกรมสรรพากรปีล่าสุด

 • หลังจากบันทึกรายการ สามารถจัดพิมพ์แบบยื่นและรายงานต่างๆ ได้ทันที ตั้งแต่แบบยื่นรายการประจำเดือน ได้แก่ ภ.ง.ด.1 สปส.1-10 หรือ แบบยื่นรายการประจำปี ได้แก่ ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.91 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ ที่ตรงตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร ประจำปี พ.ศ.2557 และปรับเปลี่ยนค่ากำหนดได้เมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลง เช่น ตารางอัตราภาษี รวมไปถึงค่าลดหย่อนต่างๆ ด้วย 
 • เอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิเช่น ทะเบียนจ่ายเงินได้พนักงาน รายการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสะสมกองทุนเลี้ยงชีพ ฯลฯ ในโปรแกรมก็ได้จัดเตรียมรายงานเหล่านี้ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของโปรแกรมเงินเดือนที่จะช่วยลดภาระในการจัดทำรายงานเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

การทำงานในรูปแบบกราฟฟิค สวยงาม ชัดเจน ใช้งานง่าย

 • ขั้นตอนการทำงานเป็นแบบ PULLDOWN MENU ควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย
 • โปรแกรมได้จัดเรียงลำดับการทำงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ทำให้สามารถเรียนรู้การทำงานได้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และ ยกเลิกหรือแก้ไขรายการที่บันทึกได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ยังไม่มีการปิดรายการสิ้นเดือน
 • ทุกส่วนแสดงผลแบบกราฟฟิกที่สวยงาม ผสมผสานการควบคุมการทำงาน ระหว่างเม้าส์กับคีย์บอร์ดได้อย่างลงตัว ช่วยให้ทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมกับความสะดวกในการใช้งานไปในเวลาเดียวกัน
 • ระบบความช่วยเหลือ ONLINE-HELP สมบูรณ์แบบให้ท่านนำโปรแกรมไปใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

ใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP) พร้อมใช้งานได้ทันที

 • EASY-ACC Payroll for Win V2.0 ได้จัดเตรียมรูปแบบการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนให้เลือกใช้งานไว้ 3 รูปแบบ คือ
  1) พิมพ์ลงกระดาษธรรมดา เป็นการพิมพ์ใบแจ้งเงินได้ลงกระดาษ A4 ทั่วไป สามารถใช้เครื่องพิมพ์ทุกประเภทในการจัดพิมพ์ อาทิ DOT Matrix, Inkjet, Laser เป็นต้น
  2) การพิมพ์ลงใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP) 
  3) การส่งใบแจ้งเงินเดือนในรูปแบบ E-Payslip ผ่านทางอีเมล เช่น GMail, Hotmail, Yahoo หรือ Mail Server อื่นๆ ที่ท่านใช้งานอยู่ 

 • ใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP)  ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้นี้ เป็นแบบฟอร์มที่ บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบไว้ มีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการ ทั้งแบบ ซองเงินเดือน (Enclose) แบบ 3 ชั้น และ แบบฟอร์มใบจ่ายเงินเดือนแบบ 2 ชั้น กล่องละ 500 ชุด 

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® XP / Vista™ / 7 / 8 / 10 / 11 (32 bit หรือ 64 bit)
 • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024x768) หรือ สูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้
 • ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม ซีดีสำหรับการติดตั้ง บัตรลงทะเบียน และ Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม

    คุณสมบัติของโปรแกรม >