ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Accounting System

1 นำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้า (AP) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC Featured

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้าจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม…

2 นำเข้าข้อมูลลูกค้า (AR) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC  Featured

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลลูกค้าจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม…

3 การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC รองรับรูปแบบใบกำกับภาษีปี พ.ศ. 2557 Featured

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ได้ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามประอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่กำหนดให้มีข้อความเพิ่มเติมตามประกาศฉบับที่…

4 วิธีการคัดลอกใบกำกับในโปรแกรม EASY-ACC Featured

สำหรับกิจการที่จะต้องมีการเปิดบิลมากๆ และรายการที่เปิดบิลมักจะซ้ำๆ กัน โปรแกรม EASY-ACC สามารถที่จะทำการคัดลอกบิลที่เคยเปิดมาแล้วได้…

5 การพิมพ์บาร์โค้ด Featured

ในโปรแกรม EASY-ACC for Windows สามารถพิมพ์บาร์โค้ดจากโปรแกรมได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 1. เรียกโปรแกรมสินค้าคงคลัง…

6 การนำข้อมูลจาก EASY-ACC ขึ้นสู่ EASY-ACC Cloud

การนำข้อมูลจาก EASY-ACC ขึ้นสู่ EASY-ACC Cloud ที่เครื่องเดิม โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ให้ทำขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าไปที่…

7 การสร้างรายละเอียดสินค้ามากกว่า 1 บรรทัด ให้แสดงในใบกำกับแบบอัตโนมัติ

กรณีที่มีสินค้าที่จำเป็นจะต้องแสดงรายละเอียดที่ค่อนข้างละเอียด ในโปรแกรม EASY-ACC จะมีคำสั่งพิเศษสำหรับการสร้างรหัสสินค้าที่เป็นประเภทข้อความ…

8 โปรแกรมเจ้าหนี้ : บันทึกภาษีซื้อข้ามเดือน (จ่ายภาษีคนละเดือนกับวันที่ในใบกำกับ)

ในกรณีที่ได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขายล่าช้าเกินเดือนที่ที่กำหนด เช่น ใบกำกับลงวันที่ 15/12/2561 แต่ได้รับใบกำกับภาษีเดือน…

9 การนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาลงใหม่ (Restore) โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

กรณีที่ต้องการนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาลงใหม่ ทำตามขั้นตอนดังนี้ ** กรณีใช้งานบนระบบ Lan ต้องแจ้งให้ทุกเครื่องออกจากโปรแกรม…

10 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับคำนวณต้นทุนการผลิต

การนำโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ไปประยุกต์ใช้งานในการผลิต สามารถทำได้ด้วยวิธีการง่ายๆ สมมุติว่าเป็นธุรกิจผลิตตู้แช่…

11 ขึ้นข้อความ Access violent in address xxxxxxx in module ...หรือเป็นเครื่องหมายกากบาท ในกรณีที่แก้ไข TEMP ต่างๆแล้วยังไม่หายให้แก้ไขตามนี้

1. เปิด My Computer หรือ This PC คลิกขวามือที่ไดรฟ์ C ไปที่ Properties 2. คลิก Disk Cleanup 3. จะมี Pop Up หน้าต่าง Disk Cleanup for ( C ) คลิก checkbox…

12 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้า

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้า รายละเอียด : กิจการที่มีการผลิต…

13 วิธีประยุกต์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

เรื่อง : วิธีประยุกต์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นกิจการที่ต้องมีการคุมวัสดุและอุปกรณ์เป็นสำคัญ…

14 มีปัญหาเรื่องการเปิดบิล VAT ผิด ใส่ราคาเกินจริงไป เวลาลูกค้าส่งยอดมาน้อยกว่าที่เปิดไปต้อง การทำใบลดหนี้รบกวนแจ้งด้วยว่าต้องทำอย่างไร

สมมุติว่า ออกใบกำกับไปเป็นมูลค่า 9000 บาท แต่ราคาจริงราคา 7500 บาท สามารถทำได้ดังนี้ 1. ไปที่รายการ…

15 วิธีกำหนดให้วันที่ออกใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย ต้องไม่น้อยกว่าวันที่ออกใบกำกับ

ในการบันทึกการรับชำระเงินหรือจ่ายเงิน (ออกใบสำคัญรับ/จ่าย) โดยปกติ โปรแกรมจะตรวจสอบว่าวันที่นั้นอยู่ในงวดบัญชีหรือไม่…

16 ใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Windows ได้นำ Template มาใช้ในการสร้างรายงาน ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานและใบกำกับได้มากมายหลายรูปแบบ…

17 การกำหนดสิทธิ์ดูรายงานประวัติการขายใน EASY-ACC Accounting System

ท่านสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าไปดูรายงานได้ในหัวข้อ Report แต่เฉพาะรายงานประวัติการขายสินค้า…

18 วิธีการปรับตำแหน่งวันที่ของเช็ค (เฉพาะ EASY-ACC B3503 ขึ้นไป)

โปรแกรม EASY-ACC for Windows ตั้งแต่ B3503 มีการแสดงวันที่ในเช็ค จากรูปแบบ วัน/เดือน/ปี เป็น DDMMYYYY เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบเช็คในปัจจุบัน…

19 การแยกรายการสมุดรายวัน ที่โอนมาจากโปรแกรมลูกหนี้ฯ และเจ้าหนี้ฯ

วิธีการแยกรายการสมุดรายวันจากบัญชีแยกประเภท ที่โอนมาจากโปรแกรมลูกหนี้ฯ และเจ้าหนี้ฯ โดยปกติตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์การจัดทำบัญชีกิจการ…

20 โปรแกรม EASY-ACC for Windows V1.1 B342x เพิ่มหลักของหน่วยสาขาที่ในใบกำกับภาษี

จากการที่กรมสรรพากรได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 194-197 เรื่องให้มีข้อความเพิ่มเติมในใบกำกับภาษี…

1 2 3 4 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851