Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Accounting System

1 นำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้า (AP) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC Featured

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้าจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม…

2 นำเข้าข้อมูลลูกค้า (AR) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC  Featured

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลลูกค้าจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม…

3 การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC รองรับรูปแบบใบกำกับภาษีปี พ.ศ. 2557 Featured

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ได้ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามประอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่กำหนดให้มีข้อความเพิ่มเติมตามประกาศฉบับที่…

4 วิธีการคัดลอกใบกำกับในโปรแกรม EASY-ACC Featured

สำหรับกิจการที่จะต้องมีการเปิดบิลมากๆ และรายการที่เปิดบิลมักจะซ้ำๆ กัน โปรแกรม EASY-ACC สามารถที่จะทำการคัดลอกบิลที่เคยเปิดมาแล้วได้…

5 การพิมพ์บาร์โค้ด Featured

ในโปรแกรม EASY-ACC for Windows สามารถพิมพ์บาร์โค้ดจากโปรแกรมได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 1. เรียกโปรแกรมสินค้าคงคลัง…

6 วิธีบันทึกส่วนลดจ่าย กรณีที่ลูกค้าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ถ้าลูกค้าได้ซื้อสินค้าจากกิจการไป และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต่อมากิจการต้องการจะทำเงินคืนลูกค้า…

7 การบันทึกรายการ กรณีรายการซื้อมีค่าขนส่งรวมมาในบิลด้วย

กรณีที่กิจการได้รับใบกำกับภาษีซื้อมา โดยในใบกำกับภาษีมีทั้งรายการสินค้าและค่าขนส่งรวมมาในบิล…

8 การปรับแต่งรูปแบบใบกำกับ

แต่ละกิจการจะมีการกำหนดรูปแบบใบกำกับที่แตกต่างกัน บางกิจการอาจจะใช้ฟอร์มที่เตรียมไว้แล้ว…

9 ลบหรือแก้ไขรายการบันทึกผิดของแต่ละโปรแกรมทำอย่างไร

ในกรณีที่คุณบันทึกรายการจากโปรแกรม EASY-ACC แล้วพบว่าผิดพลาด ต้องการจะแก้ไขสามารถทำได้ โดยให้ไปที่รายการ…

10 การออกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกค้า (โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ - Billing)

เมื่อคุณต้องการออกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกค้า 1) ไปที่ โปรแกรมสินค้าคงคลัง > Update > เพิ่มแก้ไขแฟ้มสินค้า…

11 สร้างรหัสค่าบริการและการเพิ่มจำนวนสินค้าที่เป็นค่าบริการ

ในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถบันทึกที่เป็นค่าบริการได้ โดยจะกำหนดให้ค่าบริการเป็นเหมือนสินค้าตัวหนึ่งที่จะต้องมีการจำหน่าย…

12 วิธีเปลี่ยนรูปแบบวันที่ในโปรแกรม EASY-ACC และ EASY-ACC Payroll

วิธีการเปลี่ยนรูปแบบวันที่ 1. เรียกโปรแกรม EASY-ACC คลิกเลือกรายการ Others > แก้ไขจอภาพ/เครื่องพิมพ์/LAN…

13 ใช้โปรแกรม EASY-ACC ร่วมกับการขายของบน Lazada หรือ Shopee

สำหรับผู้ใช้โปรแกรม EASY-ACC และมีการขายของบนเว็บออนไลน์ Lazada หรือ Shopee สามารถนำข้อมูล Order Number มาบันทึกลงในโปรแกรมตอนออกใบกำกับ…

14 ใบกำกับสินค้าพร้อมที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ สำหรับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำมาประยุกต์การทำงานได้มากมายในธุรกิจต่างๆ และในช่วงนี้กิจการหลายแห่งได้มีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์…

15 การบันทึกกรณีมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

การบันทึกรายการในกรณีที่มีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สมมุติ ว่าจำนวนเงินทั้งหมด 470,832.43 เป็นยอดเงิน…

16 การตั้งค่า Gmail เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC

การตั้งค่าการส่งรายงานผ่านอีเมล จะต้องกำหนดค่าของ SMTP ซึ่งเป็นส่วนที่จะใช้ส่งอีเมล ในที่นี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าของ…

17 การตั้งค่าสำหรับส่ง E-Payslip ผ่านอีเมล

การตั้งค่าการส่งรายงานผ่านอีเมล จะต้องกำหนดค่าของ SMTP ซึ่งเป็นส่วนที่จะใช้ส่งอีเมล ในที่นี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าของ…

18 ต้องการให้แสดงต้นทุนขาย ในรายงานประวัติการขาย (โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ)

รายงานในโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ สามารถให้แสดงต้นทุนขายในรายงานได้ โดยคุณจะต้องกำหนดรหัสผ่านในโปรแกรมสินค้าคงคลัง…

19 การเพิ่มข้อความและแก้ไขใบกำกับ

ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลในใบกำกับ เช่น อยากให้มีข้อมูลอื่นแสดงเพิ่ม สามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ตามวิธีการดังนี้…

20 การนำข้อมูลจาก EASY-ACC ขึ้นสู่ EASY-ACC Cloud

การนำข้อมูลจาก EASY-ACC ขึ้นสู่ EASY-ACC Cloud ที่เครื่องเดิม โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ให้ทำขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าไปที่…

1 2 3 4 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851