หน้าแรก Support | EASY-ACC Knowledge Base   

ตอนที่ 5 สร้างรหัสเจ้าหนี้-ลูกหนี้

 
สำหรับในตอนนี้จะอธิบายการสร้างรหัสแฟ้มข้อมูลหลัก ของเจ้าหนี้กับลูกหนี้ โดยจะเริ่มจากโปรแกรมเจ้าหนี้ก่อน คลิกเลือกโปรแกรมเจ้าหนี้จากเมนูหลัก
 
 
จะพบเมนูของโปรแกรมของโปรแกรมเจ้าหนี้ ให้คลิกไปที่ UPDATE เลือกเพิ่ม/แก้ไขประเภทเจ้าหนี้
 
 
ปกติโปรแกรมจะกำหนดเจ้าหนี้การค้าไว้ให้ประเภทเดียว ส่วนเจ้าหนี้อื่นจะยังไม่มีรหัสบัญชีให้ ให้เลื่อนแถบแสงไปที่เจ้าหนี้อื่น แล้วกด F5 หรือคลิกแก้ไข เลื่อนแถบแสงไปที่ช่องรหัสบัญชีแยกประเภท ลองกด F1  แล้วเลือกรหัสบัญชีเจ้าหนี้อื่น เมื่อพบแล้วก็กด Enter จะได้ตามรูป
 
 
กลับมาที่เมนูของโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ คราวนี้ให้ไปที่ Update เลือก เพิ่ม/แก้ไขแฟ้มเจ้าหนี้ เมื่อจอภาพ Edit Vendor แสดงขึ้นมา กด F4
 
 
จอภาพ จะแสดงให้ เพิ่มรหัส เจ้าหนี้ จากนั้นให้พิมพ์ตามนี้
 
ชื่อเจ้าหนี้ พิมพ์ บริษัท เอกรินทร์ เทรดดิ้ง จำกัด
ที่อยู่ บรรทัดที่ 1 พิมพ์ 111 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
ที่อยู่ บรรทัดที่ 2 พิมพ์ เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ พิมพ์ 02-278-9588
ติดต่อกับ พิมพ์ คุณขยัน ทำการค้า
ประเภทเจ้าหนี้ ให้เลือก 01-เจ้าหนี้การค้า
 
ช่องที่เหลือไม่ต้องพิมพ์อะไร เสร็จแล้วกด [ตกลง] ตอนนี้จะได้รหัสเจ้าหนี้เพิ่ม1 รายการแล้ว ลองสร้างรหัสเพิ่มเติม เข้าไปอีก 2-3 รหัส เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
 
 
สำหรับในโปรแกรมลูกหนี้ ลองเข้าไปในโปรแกรม แล้วใช้หลักการเดียวกันกับโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย