หน้าแรก Support | EASY-ACC Knowledge Base   

ตอนที่ 7 การออกใบกำกับ (ขายสินค้า)

 
ในตอนนี้ก็จะอธิบายขั้นตอนการออกใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี โดยสินค้าที่จะขายได้จะต้องมียอดจำนวนเหลือในสินค้าคงคลัง ซึ่งได้อธิบายวิธีการบันทึกรายการซื้อสินค้าไปแล้วในมือใหม่ตอนที่ 6 จากนั้น ก็จะเริ่มการออกใบกำกับ
 
1. เรียกโปรแกรมซื้อสินค้า เลือกรายการ EDIT > ใบกำกับสินค้า...
 
 
2. เมื่อจอภาพ Invoice แสดงขึ้นมา ให้เลือกรายการเป็น "ลูกหนี้"
 
 
3. รายการที่บันทึกให้ระบุตามนี้ (พอบันทึกรายการบันทึกใดเสร็จให้กด Enter ไม่ต้องมาคลิกเม้าส์เลื่อน)
 
 
 
 
4. พอบันทึกขั้นตอนนี้ ช่องบันทึกจะเลื่อนไปที่ส่วนของบันทึกรายการสินค้าให้ จากนั้นให้บันทึกรายการส่วนของสินค้า
 
 
5. พอบันทึกรายการเสร็จก็จะพิมพ์ใบกำกับออกมาไว้เป็นหลักฐานในการบันทึก เลือกพิมพ์ "ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี" คลิกที่ "จอภาพ"
 
 
6. แต่ฟอร์มที่พิมพ์มาไม่มีเส้นกรอบ เพราะโปรแกรมตั้งค่าว่าให้พิมพ์ลงฟอร์มเป็นมาตรฐานไว้อยู่ ทีนี้ ต้องไปเปลี่ยนแบบให้มีกรอบได้ ตอนนี้ให้เลือก "ไม่พิมพ์ใบกำกับ"
 
 
7. ไปที่ Others > เลือกรูปแบบใบกำกับ จากจอภาพ Preferences ให้เลือกไปที่ แบบฟอร์ม/หัวใบกำกับ แล้วเอาเครื่องหมายถูกที่ "พิมพ์ใบกำกับลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูปออก" แล้วกด F10 บันทึกรายการ
 
 
8. จากนี้จะพิมพ์ใบกำกับใหม่ ไปที่รายการ Reports > พิมพ์ใบกำกับสินค้า... ใส่เลขที่ใบกำกับ 51/0001 แล้วคลิก จาก จอภาพ จะเห็นรายการใบกำกับมีกรอบอย่างสวยงามแล้ว
 
 
9. ไปที่รายการ Edit > ยืนยันการออกใบกำกับ จะเห็นรายการที่ ได้บันทึกไป แสดงขึ้นมา ให้เช็คเครื่องหมายที่ช่องยืนยัน หมายความว่า ต้องการจะทำการโอนรายการนี้ไปยังโปรแกรมลูกหนี้ เพื่อสร้างรายการรายได้ และให้โอนรายการไปยังโปรแกรมสินค้าคงคลังเพื่อตัดสต็อค เสร็จแล้วกด F10 แล้วตอบ YES อีกครั้ง เพื่อยืนยันการทำรายการ