หน้าแรก Support | EASY-ACC Knowledge Base   

ตอนที่ 6 การบันทึกรายการซื้อ

 
หลังจากที่แนะนำการสร้างรหัสแฟ้มข้อมูลหลักแล้ว ตอนนี้จะเริ่มเข้ามาสู่ขั้นตอนการซื้อขายสินค้าแล้ว โดยสินค้าที่จะขายได้จะต้องมียอดจำนวนเหลือในสินค้าคงคลัง ซึ่งในขณะนี้เมื่อ ยังไม่มีการซื้อก็จะยังขายไม่ได้ ดังนั้น มาเรียนรู้การทำงานของโปรแกรมซื้อสินค้า
 
1. เรียกโปรแกรมซื้อสินค้า เลือกรายการ EDIT>บันทึกรายการซื้อสินค้า
 
2. เมื่อจอภาพ Purchase แสดงขึ้นมา ให้เลือกรายการเป็น "เจ้าหนี้"
 
 
3. รายการที่บันทึกให้ระบุตามนี้ (พอบันทึกรายการบันทึกใดเสร็จให้กด Enter  ไม่ต้องมาคลิกเม้าส์เลื่อน
 
 
4. พอบันทึกขั้นตอนนี้ ช่องบันทึกจะเลื่อนไปที่ส่วนของบันทึกรายการสินค้าให้ จากนั้น มาบันทึกรายการส่วนของสินค้า
 
 
 
5. พอบันทึกรายการเสร็จก็จะพิมพ์ใบรายการซื้อออกมาไว้เป็นหลักฐานในการบันทึก เลือกพิมพ์ "รายการซื้อสินค้า"
 
 
6. แต่ฟอร์มที่พิมพ์มาไม่มีเส้นกรอบ เพราะโปรแกรมตั้งค่าว่าให้พิมพ์ลงฟอร์มเป็นมาตรฐานไว้อยู่ ทีนี้ ต้องไปเปลี่ยนแบบให้มีกรอบได้ ตอนนี้ให้เลือก "ไม่พิมพ์ใบกำกับ" ก่อน