ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วิธีการกำหนดเมื่อเรียกเข้าโปรแกรมผ่าน Network แล้วโปรแกรมขึ้นให้กด RUN

Views: 14973 Last Updated: 08/10/2012 10:22

ปัญหา

เนื่องจากเมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมผ่าน Map Drive เรียบร้อยแล้ว ในการเรียกเข้าโปรแกรมผ่านระบบ LAN หรือ Network นั้น Windows จะมีระบบ Security เพื่อสอบถามว่า "คุณจะเข้าโปรแกรมฯนี้หรือไม่"ดังรูป

Name: 01.jpg
Views: 1
Size: 32.3 KB

Name: 02.jpg
Views: 1
Size: 32.5 KB

วิธีการกำหนด
1.ให้เข้า Internet Explorer 

Name: 5-10-2555 14-57-17.jpg
Views: 1
Size: 4.8 KB

2.เข้าที่ Tools
3.Internet Options 

Name: pic1.jpg
Views: 0
Size: 53.0 KB

4.ไปที่หัวข้อ Security
5.คลิกที่ Local intranet
6.คลิกไปที่ปุ่ม Sites

Name: 5-10-2555 14-59-35.jpg
Views: 1
Size: 40.5 KB

7.คลิกที่ Advanced..

Name: 5-10-2555 15-00-48.jpg
Views: 1
Size: 45.4 KB

8.ในช่อง Add this website to the zone: พิมพ์ \\ตามด้วยชื่อเครื่องแม่ หรือ Server (วิธีการดูชื่อเครื่องอยู่ด้านล่าง) แล้วกดปุ่ม Add
9.กดปุ่ม Close

Name: 5-10-2555 15-20-51.jpg
Views: 1
Size: 48.4 KB

10.แล้วก็กด OK แล้วก็ OK อีกครั้ง ก็เสร็จ


วิธีการดูชื่อเครื่องแม่ หรือ Server

1.ให้ไปที่เครื่องแม่ หรือเครื่อง Server คลิกขวาที่ My Computer > Properties

Name: 5-10-2555 15-26-55.jpg
Views: 1
Size: 30.8 KB

2.ไปที่หัวข้อ Computer Name
3.ให้ดูตรง Full computer name : อย่างตัวอย่างชื่อ bsoft403xp (ให้จดเอาไว้)
4.เสร็จแล้วก็ กด Cancel เพื่อออก

Name: 5-10-2555 15-28-34.jpg
Views: 1
Size: 82.7 KB

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851