fbpx

 

รายละเอียดทั่วไปของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

ทุกเรื่องงานบัญชี ให้เป็นเรื่องง่าย

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC เป็นโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสำหรับธุรกิจ ช่วยให้ท่านสามารถจัดการงานบัญชีที่ยุ่งยากให้ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ง่ายดาย การทำงานของโปรแกรม ได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามลำดับการทำงานในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบการบันทึกได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่

 • การออกใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล
 • รับจ่ายเช็ค/เงินสด/บัตรเครดิต/โอนเงิน ลูกหนี้-เจ้าหนี้
 • โอนข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปยังโปรแกรม RDPrep
 • บริหารสต็อคสินค้า ตรวจสอบยอดคงเหลือ การเข้า-ออกของสินค้า
 • บันทึกทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคา
 • ไปจนถึงการออกงบการเงินทุกชนิด อาทิ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด งบต้นทุนการผลิต (สำหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม)
 • คำนวณค่าเสื่อมราคา
 • ฯลฯ

โปรแกรมทำงานแบบ Real Time หลังจากบันทึกรายการเสร็จ สามารถที่จะพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องประมวลผลใดๆทั้งสิ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน หรือ แก้ไขฟอร์มใบกำกับตามที่กิจการต้องการได้ การรายงานแบบตาราง (Grid Report) ที่จะช่วยให้การจัดเรียงลำดับข้อมูล กำหนดกลุ่ม คัดกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ ยังนำข้อมูลออกเป็น Excel ได้อีกด้วย มีระบบ ONLINE-HELP ที่อธิบายการทำงานทุกขั้นตอน  ช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้การทำงานของโปรแกรม ได้โดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านจะต้องพอใจและนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน

 

   

 

จัดการทั้งงานบัญชีและเอกสาร

ในทุกขั้นตอนของการบันทึกรายการ โปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถที่จะพิมพ์ใบสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการ หรือการจัดเตรียมรายการให้ไว้อย่างครบถ้วน อาทิ ใบรับวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย ใบโอนสินค้า รวมถึงการพิมพ์เช็คด้วย นอกจากนี้ยังสามารถปรับรูปแบบ ของรายงานหรือใบกำกับให้เป็นไปตามที่กิจการต้องการได้

  

   

  

นำข้อมูลออกเป็น Excel ได้อย่างง่ายดาย

สำหรับผู้ที่ต้องการนำข้อมูลที่บันทึกจาก EASY-ACC ไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ สามารถนำข้อมูลออกเป็น Excel ได้ทันทีทุกรายงานที่มีอยู่ในโปรแกรม

 

   

 

จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ได้ทันที

เป็นการเปลี่ยนวิธีการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ มาเป็นการจัดทำใบกำกับภาษีในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF/A-3u  (ตามที่กรมสรรพากรกำหนด) และจัดส่งให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการผ่านทางอีเมล โปรแกรม EASY-ACC สามารถจัดทำ e-Tax Invoice ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร โดยผู้ใช้งานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรแล้ว สามารถออก e-Tax Invoice แทนใบกำกับภาษีแบบกระดาษได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบกำกับภาษี และจัดส่งให้กับผู้ซื้อหรือผู้รับบริการในแต่ละครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

EASY-ACC e-Tax Invoice

 


ทำไมโปรแกรมบัญชี EASY-ACC จึงเหมาะกับธุรกิจของท่าน

 • ช่วยให้กิจการปรับเข้าสู่มาตรฐานการบัญชีได้ง่ายที่สุด ด้วยขั้นตอนที่จัดเรียงไว้ตามลำดับการปฏิบัติงานในธุรกิจทั่วไป
 • แต่ละโปรแกรมแยกการทำงานกันอย่างเป็นอิสระ ทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นการทำงานที่โปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ หรือจะเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงานพร้อม ๆ กันได้ในเวลาเดียวกัน
 • ใช้งานได้ทั้งบน PC และระบบ LAN ที่ต้องใช้งานพร้อมกันหลาย ๆ เครื่อง
 • รองรับการจัดการงานทางด้านบัญชีและงานเอกสารได้พร้อมกันในโปรแกรมเดียว รวมถึงการพิมพ์เช็คสั่งจ่าย ช่วยประหยัดงบประมาณและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
 • ออกแบบและปรับแก้ไขรายงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ รวมถึงแบบฟอร์มใบกำกับ สามารถปรับแก้ไขตามรูปแบบที่ใช้งานอยู่ได้
 • นำข้อมูลออกในรูปแบบของ Excel เพื่อเชื่อมการทำงานกับโปรแกรมภายนอกอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • รองรับระเบียบการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ ใบกำกับรูปแบบใหม่ปี 2557 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

 

เปรียบเทียบการทำงานของโปรแกรม

 โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

 

การบริการหลังการขาย

บิซิเนสซอฟต์ ให้ความสำคัญกับการบริการเราจึงได้เตรียมพร้อมการบริการทุกีรูปแบบ ทั้งทางโทรศัพท์, Live Chat, Web Board, Line รวมไปถึงการ Remote เข้าไปแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ 

 

   

 

 


    คุณสมบัติของโปรแกรม >