fbpx

 

คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC


โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System

ให้ทุกเรื่องงานบัญชีเป็นเรื่องง่าย

 • ขั้นตอนการทำงานได้รับการออกแบบโดยอาศัยพื้นฐานการทำงานของธุรกิจปัจจุบัน และนำมาจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน คล้ายกับการทำงานด้วยมือ
 • แสดงผลด้วยรูปแบบที่ทันสมัย กราฟฟิกที่สวยงาม ผสมผสานการควบคุมการทำงานระหว่างเม้าส์กับคีย์บอร์ดได้อย่างลงตัว ช่วยทำงานได้ง่ายและรวดเร็วพร้อมกับความสะดวกในการใช้งานไปในเวลาเดียวกัน
 • การทำงานของแต่ละโปรแกรมแยกออกจากกัน อย่างเป็นอิสระ สามารถเริ่มต้นการทำงานที่โปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ ทำให้เมนูในแต่ละโปรแกรมไม่ดูซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก ควบคุมการทำงานได้ง่าย

รองรับธุรกิจทุกรูปแบบ

 • ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจแบบ ซื้อมาขายไป ให้บริการ หรือธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการที่มีการผลิต
 • โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสูง ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้ากับธุรกิจได้ง่าย รวมถึงรายงานและเอกสารต่าง ๆ สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการ
 • มีเอกสารตรวจสอบการบันทึกทุกขั้นตอน เรียกออกมาตรวจสอบได้ตลอดเวลา

แต่ละโปรแกรมแยกการทำงานกันอย่างอิสระ และเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติ

 • ในชุดโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท สินค้าคงคลัง เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย ลูกหนี้และรายได้ ขายสินค้าและออกใบกำกับ และโปรแกรมซื้อสินค้า แต่ละโปรแกรมแยกการทำงานกันอย่างอิสระ สามารถกำหนดให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานได้เฉพาะโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เท่านั้น และการทำงานจะเสร็จสิ้นในแต่ละโปรแกรม
 • เมื่อบันทึกรายการจากโปรแกรมใด ข้อมูลจะเชื่อมกับอีกโปรแกรมโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อเปิดบิลออกใบกำกับภาษี โปรแกรมจะตัดสต็อกและสร้างรายการรายได้ให้ทันที

B-TREE FILER ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง

 • ใช้ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม คือ B-TREE FILER เป็นฐานข้อมูลที่มีลักษณะการจัดเก็บแบบบันทึกตามหลัก Balance B-TREE Algotithm มีเสถียรภาพในการทำงานสูง ไม่จำเป็นต้องมีการดูแลใดๆเป็นพิเศษ
 • รองรับปริมาณข้อมูลได้มากกว่า 10 Gb.
 • พร้อมระบบสำรองข้อมูลที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และนำข้อมูลกลับมาลงใหม่ได้อย่างสะดวก

ระบบ Password ถึง 5 ระดับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

 • ระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเรียกเข้าสู่โปรแกรม หรือเรียกดูรายงานที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดขอบเขตการทำงานของรหัสผ่านได้อย่างรัดกุม เช่นอนุญาตให้บันทึกใบกำกับได้ แต่ไม่มีสิทธิในการแก้ไข พิมพ์ซ้ำ หรือเรียกดูรายงานบางตัว เป็นต้น
 • เก็บบันทึกประวัติการใช้งานโปรแกรมจากเครื่องที่เรียกใช้งานในทุกๆขั้นตอนการทำงาน (Audit Tail) เพื่อการตรวจสอบ

นำข้อมูลออกเป็น Excel ได้ทันที

 • สามารถทำการ Export ข้อมูลของโปรแกรม ให้ออกมาเป็น Excel ไฟล์ นำไปใช้งานในโปรแกรมอื่น ๆ ได้ เช่น ชุดโปรแกรมของ Microsoft Office ให้คุณสามารถสร้างรายงานใหม่ตามที่ต้องการ สร้างกราฟ หรือนำไปใช้งานในรูปแบบอื่นอย่างไร้ข้อจำกัด

รายงานแบบตารางระบบอัจฉริยะ

 • การเรียกดูรายงานแบบตาราง (Grid Data) สามารถจัดเรียงลำดับ กำหนดกลุ่มข้อมูล กำหนดข้อมูลที่จะแสดง หรือ สร้างเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูลเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่นต้องการดูเฉพาะสินค้าที่มียอดขายรวมเกิน 100,000 บาท หรือ เฉพาะลูกค้าที่มีคำว่า "เจริญ" เป็นต้น
 • จดจำการตั้งค่าครั้งสุดท้ายให้อัตโนมัติ เช่น มีการปรับเปลี่ยนขยายขนาดข้อมูล เมื่อเรียกดูรายงานครั้งต่อไป ก็จะแสดงรูปแบบรายงานตามที่ตั้งค่าไว้ครั้งสุดท้าย

แก้ไขออกแบบ หรือ ปรับรูปแบบรายงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่

 • การทำงานของโปรแกรม จะเป็นแบบ INTERACTIVE ดังนั้น หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ อีกทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใดจนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที
 • รายงาน ใบกำกับต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขใบกำกับที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของกิจการได้ ด้วยเครื่องมือออกแบบรายงานที่ทันสมัย ที่ครอบคลุมการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และเก็บรูปแบบที่ออกแบบไว้เพื่อใช้งานในกิจการอื่นได้อีกด้วย
 • สามารถแก้ไขหัวรายงาน โลโก้บริษัท ในรายงาน หรือ สลิปเงินเดือน ด้วย Report Designer Program ที่มีอยู่ในโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll
 • มีการทำงานแบบ Multitask สามารถดูรายงานได้หลายรายงานได้ในเวลาเดียวกัน

ใบกำกับสำเร็จรูป EASY-ACC ถูกต้องตามระเบียบสรรพากร พร้อมใช้งานทันที

 • แบบฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป EASY-ACC สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ที่พร้อมใช้งานได้ทันที เพิ่มความคล่องตัว และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
 • ใบกำกับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย เช่น ใบส่งของ ใบฝากขาย ใบรับซ่อม ใบส่งสินค้าชั่วคราว ฯลฯ
 • ออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้งาน และถูกต้องตามระเบีบยของกรมสรรพากรเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีรายละเอียดที่ครบถ้วน นำไปใช้งานได้กับกิจการทุกประเภท ทุกรูปแบบ
 • มีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการ ทั้งแบบ 3 ใบต่อชุด ไม่มีหัวใบกำกับ แบบ 5 ใบต่อชุด (เอกสารออกเป็นชุด) มีหัวใบกำกับ หรือแบบครึ่งใบ 6x9 นิ้ว ไม่มีหัวใบกำกับ

 
I made a Windows 11 Compatible Sticker : r/Windows11

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows®  7 / 8 / 10 / 11 (32 bit หรือ 64 bit) หรือใหม่กว่า
 • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024x768) หรือ สูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้
 • ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม ซีดีสำหรับการติดตั้ง บัตรลงทะเบียน และ Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม

มั่นใจได้พร้อมทีมบริการให้คำปรึกษาการใช้งาน

 • มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานในทุกช่องทาง โดยไม่มีค่าบริการรายเดือนรายปี
 • แหล่งข้อมูลรวมการแก้ไขปัญหาทางเว็บไซด์ >> คลิก
 • โทรศัพท์ 0 2971 4444 (อัตโนมัติ 20 สาย)*
 • ไลน์ OA @bsoftservice*
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • หรือการ Remote ไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาโปรแกรม

*เฉพาะเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 และวันเสาร์ 8.30 - 12.00


< รายละเอียดทั่วไป       ขั้นตอนการทำงาน >