ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

สินค้าคงคลัง 

 • เป็นโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารคลังสินค้า ให้ดียิ่งขึ้น สามารถจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินค้า ได้ทั้งหมด เช่น ซื้อ ขาย รับคืน ส่งคืน ปรับปรุงสินค้า โอนสินค้าระหว่างคลัง
 • ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ การเคลื่อนไหวของสินค้า กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว จัดอันดับสินค้าที่ขายได้มากที่สุด ต้นทุนขา่ยสินค้า ฯลฯ ได้ทันทีในทุกไช่วงเวลาที่ต้องการ
 • รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (สต๊อคการ์ด) ที่จะช่วยให้ควบคุมสินค้าแต่ละตัว ได้อย่างละเอียด และมีประสิทธิภาพได้ตลอดทั้งปี
 • รองรับการทำงานในระบบบาร์โค้ดทั้งแบบ EAN 8, EAN13 หรือ CODE 39 พร้อมทั้งจัดพิมพ์ LABEL สินค้าพร้อมแถบบาร์โค้ดเพื่อนำไปใช้งานได้ทันที
 • คำนวณกำไรขั้นต้นทันทีที่มีการจำหน่ายสินค้า ให้ทราบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ได้อย่างละเอียดและถูกต้อง

 

 • การทำงานของโปรแกรมจะเป็นแบบ Real Time ปริมาณสินค้าจะเปลี่ยนแปลงทันทีที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้า ทำให้พิมพ์รายงานได้ทันทีที่มีการซื้อ-ขายเกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบยอดขายได้ตลอดเวลา
 • กำหนดรูปแบบวิธีการคำนวณต้นทุนได้ 3 รูปแบบ คือ แบบถัวเฉลี่ย เข้าก่อน-ออกก่อน FIFO และแบบเข้าหลัง-ออกก่อน LIFO
 • เลือกรูปแบบคลังสินค้าได้ ทั้งแบบหลายคลังหรือคลังเดียว

 

 • การสร้างและกำหนดรายละเอียดของสินค้าที่กำหนด ได้อย่างละเอียดและครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐาน ได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถใส่ข้อมูลพิเศษอื่นได้ สำหรับกิจการที่ต้องการเก็บรายละเอียดที่มากกว่าปกติ
 • ระบบ 2 รหัสใน 1 สินค้า โดยรหัสสินค้าบันทึกได้สูงสุด 13 ตัวอักษร และรหัสสินค้าของผู้ขายได้ 15 หลัก ซึ่งสามารถทำหารค้นหาตามรหัสสินค้าปกติ หรือ รหัสสินค้าของผู้ขายก็ได้
 • สามารถเรียงลำดับค้นหาตามรหัส ตามชื่อ หรือตามรหัสสินค้าได้

 

 • โปรแกรมได้จัดเตรียมการค้นหารหัสสินค้าไว้หลายรูปแบบ ทั้งจากรหัสสินค้า ชื่อสินค้า รหัสสินค้าของผู้ขาย โดยให้ใส่เพียงบางส่วน โปรแกรมจะค้นหารหัสที่ใกล้เคียงให้โดยอัตโนมัติ

 

 • กำหนดหน่วนนับได้ 3 ระดับ (เช่น ชิ้น โหล กล่อง)
 • สามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนอัตราส่วนเองได้ตามต้องการ โดยไม่มีผลกระทบต่อรายการที่บันทึกไปแล้ว

 

 • เมื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมลูกหนี้ สามารถกำหนดราคาขายของลูกค้าแต่ละคนได้ เมื่อต้องการออกใบกำกับ
 • สร้างคลังสินค้าได้สูงสุดถึง 150 คลัง พร้อมทั้งพิมพ์รายงานแยกแต่ละคลัง หรือจะให้รวมทุกคลังได้ตามต้องการ
 • สามารถพิมพ์ใบโอนสินค้าเป็นหลักฐาน ประกอบการโอนให้หลังจากบันทึกรายการได้ตลอดเวลา

 

 

 • รายงานต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมสามารถจัดพิมพ์ได้ทันที หลังการบันทึกรายการ โดยไม่ต้องประมวลผลหรือทำขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอด 24 เดือน ทั้งปริมาณสินค้าที่รับเข้า หรือ จ่ายออก
 • กำหนดหมวดสินค้าได้ 90 หมวด แต่ละหมวดกำหนดรหัสบัญชี เพื่อใช้ในการเชื่อมกับโปรแกรมบัญชีแยกประเภทได้ ว่าต้องการให้สินค้าแต่ละหมวดอยู่ในกลุ่มรหัสบัญชีอะไร

 

 • สามารถเก็บรูป หรือบันทึกโน้ตย่อของสินค้าตัวนั้นๆ ได้และเรียกดูหรือแก้ไขรายละเอียดได้ตลอดเวลา ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึก คุณลักษณะของตัวสินค้า ได้อย่างละเอียดตามที่ต้องการ
 • กำหนดส่วนประกอบการขายสินค้าของสินค้าแต่ละตัว (component Stock)ได้สูงสุด 15 รายการ เช่น ของแถมหรือสินค้าที่ต้องจำหน่ายเป็นชุด
 • โปรแกรมจะตัดสต็อกให้ทั้งหมดในการบันทึกเพียงครั้งเดียว โดยตรวจสอบว่าชุดสินค้ามีอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบ

 

 • ตรวจสอบสินค้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ ว่าสามารถนำมาประกอบเป็นสินค้าได้กี่ชิ้น จากรายงานส่วนประกอบสินค้าคงเหลือ

 

 • บันทึกรายการ ขาย/ซื้อ/รับคืน/ปรับปรุง โดยรายการที่บันทึกไป โปรแกรมจะปรับปรุงปริมาณสต็อคและค่าต้นทุนเฉลี่ยให้ทันที
 • สามารถพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้ทันที ในกรณีที่กำหนดปริมาณสินค้าคงเหลือต่ำสุดในคลัง และสินค้าลดลงจนถึงจุดที่กำหนดไว้

 

 • กำหนดให้ไม่ให้แสดงต้นทุนสินค้าในส่วนรายละเอียดสินค้าได้ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการแสดงต้นทุนได้ (ตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ 3 รูปแบบ) เช่น แสดงเฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านลำดับที่ 1 เพื่อไม่ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ