fbpx

 

อัพเกรด EASY-ACC Accounting System for Windows V2


 

 

 

ทุกเรื่องงานบัญชี ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

เนื่องจากรูปแบบการทำธุรกิจตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก EASY-ACC for Windows V2 ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมการทำงานใหม่ในทุก ๆ ส่วน รองรับธุรกิจที่ต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนและละเอียดมากขึ้น แต่ยังคงความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน อาทิ :-
 • ขยายความยาวช่องบันทึกข้อมูลต่าง อาทิเช่น รหัสสินค้า เลขที่ใบกำกับ ชื่อ-ที่อยู่ หมายเหตุ ฯลฯ
 • รองรับการรับ-จ่ายเงินทุกรูปแบบ เงินสด เช็ค บัตรเครดิต โอนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนลด
 • จัดพิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53
 • นำข้อมูล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ไปยังโปรแกรม RDPrep
 • ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติตลอดทั้งปี
 • จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
 • และอื่นๆ ฯลฯ

ระบบสินทรัพย์ถาวร และค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติ

ช่วยในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกิจการ อาทิ อาคาร เครื่องใช้สำนักงาน รถยนต์ เครื่องจักร ฯลฯ คุณจะทราบได้ทันทีว่า ในกิจการมีอะไรบ้าง มูลค่า ณ ปัจจุบันเท่าไร พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาและสร้างรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้โดยอัตโนมัติ
 

นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3/53 ผ่านอินเทอร์เน็ค

โปรแกรมได้จัดเตรียมรายงานสำคัญ ที่จำเป็นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ครบถ้วน อาทิ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานพิเศษบัญชีคุมสินค้า หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และยังนำส่งข้อมูล ไปยังโปรแกรม RDPrep เพื่อความสะดวกในการยื่นแบบได้อีกด้วย
 

จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

เป็นการเปลี่ยนวิธีการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ มาเป็นการจัดทำใบกำกับภาษีในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF/A-3u  (ตามที่กรมสรรพากรกำหนด) และจัดส่งให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการผ่านทางอีเมล 
 

การใช้งานที่ทันสมัย เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ทุกโปรแกรมได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ใช้โปรแกรมมีความทันสมัย งานต่อการใช้งาน อาทิ รายงานแบบตารางสามารถจดจำค่าที่ตั้งไว้ล่าสุด ไม่ต้องมาปรับตั้งค่าเองทุกครั้งอีกต่อไป, ขยายความยาวของข้อมูลทุกส่วน ให้บันทึกรายละเอียดได้มากขึ้น เช่น ชื่อสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ที่อยู่ เลขที่ใบกำกับ/เลขที่ใบสำคัญต่าง ๆ, รองรับการรับ-จ่ายเงินทุกรูปแบบ เช็ค เงินสด บัตรเครดิต โอนเงิน ส่วนลด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ คลิก < ดูรายละเอียดการปรับปรุง >
 
 
 

ขั้นตอนง่ายๆ ในการอัพเกรด

สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Windows เวอร์ชั่น 1.x มีความประสงค์ที่จะทำการอัพเกรดด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
 
 1. กรอกแบบฟอร์มอัพเกรดโปรแกรมด้านล่างนี้ ระบุรายละเอียด และโอนเงินชำระค่าอัพเกรดตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม (โปรดระบุอีเมลที่จะจัดส่งให้ชัดเจน)
 2. ส่งแบบฟอร์ม หรือถ่ายรูป หรือสแกนเอกสารทั้งหมดมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางไลน์ @businesssoft
 3. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @businesssoft แจ้งเลข Serial (S/N) ของโปรแกรมที่ใช้งาน ชื่อกิจการ และอีเมล ที่ลงทะเบียนให้กับเจ้าหน้าที่
 4. รอรับลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมและรหัสติดตั้งชุดใหม่ทางอีเมล
 5. สำหรับท่านที่ซื้อโปรแกรมภายในระยะเวลา 1 ปี หรือตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สามารถติดต่อเพื่อขอรับการอัพเกรดได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 
 
สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0-2971-4444 (อัตโนมัติ 20 สาย) หรือทางไลน์ @businesssoft ในวันและเวลาทำการ