fbpx

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

อัปเกรดโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll


 

 

 

 

 

อัปเกรด EASY ACC PAYROLL FOR WINDOW

สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ทุกเวอร์ชั่น สามารถที่จะทำการอัปเกรด จากเวอร์ชั่นที่ใช้งานอยู่ มาเป็นโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows โดยคุณสมบัติที่โปรแกรมได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมา และลดข้อจำกัดต่างๆ จากเวอร์ชั่นเดิม ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น อาทิเช่น
 • เป็นโปรแกรมแบบ 32 บิต พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี่ ทางด้านซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย แสดงผลในแบบกราฟฟิกที่สวยงาม ควบคุมการทำงานด้วยเม้าส์และคีย์บอร์ด
 • ระบบเอกสารที่ครอบคลุมงานในระบบเงินเดือนและค่าแรง ได้อย่างครบถ้วน อาทิ พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ (Payslip), แบบยื่นรายการประจำเดือน ได้แก่ แบบยื่นรายการ ภ.ง.ด.1, แบบยื่นรายการ สปส.1-10 ,รายการนำส่งเงินสะสมกองทุน ,แบบยื่นรายการประจำปี ได้แก่ ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย, แบบยื่นรายการ ภ.ง.ด. 1ก. ,แบบยื่นรายการ ภ.ง.ด.91
 • การออกแบบรายงาน และ แบบฟอร์มใบกำกับต่างๆด้วยตนเอง
 • รองรับการทำงานบนคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ในอนาคต
 • รองรับการพิมพ์รายงานบนเครื่องพิมพ์ ทุกรุ่นทุกแบบ
 • สามารถเปลี่ยนกิจการได้ทันทีในขณะทำงาน และ กำหนดฟอร์มรายงานให้แต่ละกิจการแตกต่างกันได้
 • ระบบ Auto Update ที่จะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อโปรแกรมมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต)
 • การเรียกดูรายงานแบบตาราง (Grid Data) สามารถจัดเรียงลำดับ กำหนดกลุ่มข้อมูล กำหนดข้อมูลที่จะแสดง หรือ สร้างเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูลเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำข้อมูลเพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร รวมถึงข้อมูลประกันสังคม และข้อมูลภาษีสำหรับจ่ายภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

เหตุผลสำคัญที่เป็นข้อพิจารณาในการอัปเกรด

 • รองรับระเบียบตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรปีปัจจุบัน
 • รองรับการทำงานบน Windows 8 และการ์ดจอทุกประเภท
 • ออกแบบมาสำหรับเทคโนโลยี่ในปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต
 • มีความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่น แต่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
 • ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกประเภทที่ทำงานบน Microsoft Windows
 • สำรองข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ Flash Drive หรือ สื่อข้อมูลภายนอกชนิดอื่นๆ

ใช้ข้อมูลชุดเดิมจาก PAYROLL 3.0 ได้ 100%

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows สามารถทำงานโดยใช้ข้อมูลของ EASY-ACC Payroll 3.0 ได้ 100%เนื่องจากใช้ระบบฐานข้อมูล B-TREE Filer แบบเดียวกัน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เร็วและรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดี

มั่นใจเรื่องความถูกต้องในการใช้งาน ด้วยมาตรฐาน EASY-ACC

ทุกส่วนของโปรแกรมได้รับการตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน และ เอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถจัดการงานด้านเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบของอธิบดีกรมสรรพากร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และจากประสบการณ์กว่า 20 ปีในการพัฒนาโปรแกรม บิซิเนสซอฟต์ ให้ความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าทุกคน ก่อนที่โปรแกรมจะเริ่มวางจำหน่าย จะต้องผ่านการทดสอบการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีการทดสอบการทำงานทุกส่วนทั้งทดสอบในการใช้งานจริง นอกจากนี้โปรแกรมจะยังมีการพัฒนาเพิ่มเติม การทำงานใหม่ๆของโปรแกรม ไปอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทำการตรวจเช็คเพื่อปรับปรุงโปรแกรมได้ทันที (เมื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต) ช่วยให้โปรแกรมของคุณมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ความต้องการของฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม

 • รองรับ Microsoft? Windows XP Professional (SP2) , Windows? Vista? , Windows? 7
 • Intel or AMD processor 1.6 GHz หรือ มากกว่า
 • หน่วยความจำ RAM 512 MB หรือสูงกว่า
 • 150 MB. free disk space for installation
 • จอภาพแสดงผลความละเอียด 1024x768 หรือสูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่น-ทุกยี่ห้อ ที่สามารถติดตั้งและใช้งานบน Windows ได้ (Inkjet, Laser Jet) ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบ Pay Slip ที่มีสำเนาในตัวจะต้องใช้เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix เท่านั้น

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

คุณสมบัติ for Windows for DOS
ชนิดของการแสดงผล กราฟิกโหมด เท็กซ์โหมด
การควบคุมการทำงาน เมาส์และคีย์บอร์ด คีย์บอร์ด
แสดงผลเป็นภาษาไทย
ระบบความช่วยเหลือทุกขั้นตอนการทำงาน
ติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบ Standalone และระบบ LAN
การ์ดจอที่รองรับการใช้งาน ทุกประเภท ตั้งแต่AGPลงมา
เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม DOT,Ink Jet,Laser DOT Matrix
พิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน (PAYSLIP)ลงฟอร์มสำเร็จรูปหรือกระดาษ A4
รองรับระเบียบตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร
นำส่ง ภงด. 1 / ภงด. 1 ก ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
นำเข้าข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร หรือ เครื่องสแกนนิ้วมือ
ใช้ B-TREE Filer เป็นระบบฐานข้อมูล
รองรับการทำงานบน Windows? 8  
รองรับค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรปีปัจจุบัน  
สำรองข้อมูลลง Flash Drive หรือสื่อภายนอกชนิดอื่นๆ  
แบบยื่นนำส่งตรงตามระเบียบกรมสรรพากรปีปัจจุบัน  
ใส่ภาพพนักงานลงในแฟ้มข้อมูล  
มีการรายงานแบบตาราง  
แก้ไข หรือ ปรับรูปรายงาน /สลิปเงินเดือนได้ตามความต้องการ  
รองรับการนำส่งข้อมูลผ่านธนาคารทุกธนาคาร  
ดูรายงานพร้อมกันได้หลายรายงานในเวลาเดียวกัน  
ขยายย่อรายงานบนจอภาพได้  
รองรับการเชื่อมต่อโปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต  
นำข้อมูลออกเป็น Excel / HTML / Text File  
คัดกรองเพิ่มเงื่อนไขเฉพาะรายการที่ต้องการแสดงในรายงาน  

ขั้นตอนง่ายๆ ในการอัปเกรด

สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll 3.0 for DOS มีความประสงค์ที่จะทำการอัปเกรดเป็น EASY-ACC Payroll for Windows สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และแจ้ง Serial Number ของท่านทางหมายเลข 0-2971-4444 ในวันและเวลาทำการ หรือกรอกรายละเอียดการอัปเกรดลงใน แบบฟอร์มการอัปเกรด แล้วส่งมาที่บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด โดยท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อชำระเงินผ่านเว็บ เมื่อทางบริษัทตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการส่งชุดอัปเกรดให้กับท่านทันที