Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ใบกำกับสินค้าพร้อมที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ สำหรับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

Views: 7900 Last Updated: 17/06/2020 16:30

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำมาประยุกต์การทำงานได้มากมายในธุรกิจต่างๆ และในช่วงนี้กิจการหลายแห่งได้มีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ จะต้องพิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้าเพื่อจัดส่งของทางไปรษณีย์หรือโลจิสติก ใบกำกับพร้อมที่อยู่จัดส่งจะช่วยให้ผู้ทำธุรกิจออนไลน์ทำงานได้สะดวกขึ้น เพราะสามารถพิมพ์รายการสินค้าพร้อมที่อยู่เสร็จในขั้นตอนเดียว


ขั้นตอน

1) สร้างโฟลเดอร์ใหม่ เพื่อใช้เก็บ Template เป็นการป้องกันไม่ให้ไฟล์ไปทับ Template เดิมที่คุณอาจจะสร้างไว้ก่อนหน้านี้ ดูวิธีการทำตามลิ้งค์นี้ครับ

https://www.businesssoft.com/support/kb/article/AA-00977/29/ 

2) สมมุติว่าเราสร้างโฟลเดอร์ ใหม่เป็นชื่อว่า Template2

3) คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ >>> ดาวน์โหลดฟอร์มใบกำกับ <<< คุณจะได้ไฟล์  invoice_noform.zip ให้ทำการแตกไฟล์ และนำไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ Template2

4) จากนั้นให้คุณทำตามขั้นตอนในข้อ 1) เมื่อต้องการพิมพ์ใบจัดส่งสินค้าพร้อมที่อยู่ ก็ให้เลือก รูปแบบใบกำกับที่ 2 ก็จะได้ใบส่งสินค้าพร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งตามรูปเลยครับ


Attachments
invoice_noform.zip 3.5 Kb Download File

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851